FinanceEstonia käivitas kogumispensioni töögrupi

FinanceEstoniaga liitusid hiljuti AS LHV Varahaldus, Swedbanki Investeerimisfondid AS ja Luminor Pensions Estonia AS. Nende eestvedamisel loodi kogumispensioni töögrupp, mille juhiks valiti töögrupi esimesel koosolekul Swedbanki investeerimisfondide juht Kristjan Tamla.

FinanceEstoniaga liitusid hiljuti AS LHV Varahaldus, Swedbanki Investeerimisfondid AS ja Luminor Pensions Estonia AS. Nende eestvedamisel loodi kogumispensioni töögrupp, mille juhiks valiti töögrupi esimesel koosolekul Swedbanki investeerimisfondide juht Kristjan Tamla.

Töögrupi eesmärk on Tamla sõnul tegeleda teenustega, mis jäävad sotsiaalkindlustuse süsteemi kogumislahenduste sisse, ehk on seotud II ja III pensionisambaga. Fookuses on Eesti sotsiaalkindlustuse süsteemi jätkusuutlikkus elanikkonna kiire vananemise tingimustes ning Eesti inimestele soodsa ja konkurentsivõimelise keskkonna loomine pensionisäästude kogumiseks ja hilisemaks kasutuselevõtuks pensionipõlves.

„Samuti hakkab töögrupp seisma selle eest, et edendada inimeste finantskirjaoskust pensionit puudutavatel teemadel. Oluline on liikuda suunas, kus inimestel on lihtne ligipääs vastavasisulisele infole. Pikemas vaates on eesmärgiks rahvusvaheliste parimate praktikate juurutamine Eesti pensioniteenuste kujundamisel. Olukorras, kus Euroopa abirahad on vähenemas, tuleb teha tööd, et säilitada Eesti ettevõtete ning taristuprojektide konkurentsivõimeline rahastamine pikaajalise kapitaliga. Selleks tuleb muuhulgas suurendada Eesti pensionifondide rolli kohaliku kapitalituru arendamisel ning seista kohaliku kogumispensioni maine ja usaldusväärsuse eest,“ selgitas Tamla.

Seoses planeeritava II pensionisamba reformiga soovib töögrupp osaleda aktiivselt pensionisüsteemi muutmise ja kujundamise protsessis. „Pensionisüsteemi eesmärk on tagada inimesele maksimaalne sissetulek pensionipõlves. See puudutab nii kogutavate vahendite suurust, kogumisega kaasnevat kulu, kogutavate vahendite investeerimist ja kasutusele võtmist. Tegeleda tuleb pensionisüsteemi parandamise ja kogujale atraktiivsemaks muutmisega, mitte selle lõhkumisega. Näiteks otsida võimalusi tööandjapensioni rakendumiseks. Kui sissemaksed muutuvad vabatahtlikuks, siis tuleb anda inimestele teadmised, kuidas oleks mõistlik edasi käituda,“ lisas Tamla. 

„Viimaste aastate jooksul on II samba puhul vastu võetud mitmeid pensionikoguja jaoks kasulikke otsuseid – ära on kaotatud pensionifondide vahetamisel väljumistasud. Oluliselt on lõdventatud investeerimispiiranguid, mis võimaldab fondivalitsejail teha suuremas mahus kõrgema pikaajalise oodatava tootlusega investeeringuid. Vastu on võetud otsus haldustasude suureks langetamiseks ning on loobutud loosifondide konservatiivsuse nõudest,“ ütles LHV Varahalduse juhatuse liige Joel Kukemelk.

FinanceEstonia kogumispensioni töögrupp on loodud selleks, et kaasata kogumispensioniga seotud erinevaid huvigruppe ja aktiivselt kaasa rääkida kogumispensionisüsteemis tehtavate muudatuste mõjude kohta ning aidata seada sihti, milliseid muudatusi oleks vaja veel teha ja milliseid peaks kindlasti vältima.   

FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juhiks valitud Kristjan Tamla on Eesti suurima ja vanima varahaldusettevõtte Swedbank Investeerimisfondid AS juhatuse esimees. Ta on alates 2005. aastast töötanud erinevate fondide ja portfellide juhtimise ning investeerimistoodete pakkumisega seotud ametikohtadel Swedbanki grupis Eestis ja Rootsis. Enne Swedbankiga liitumist omas ta töökogemust majandusanalüüsi valdkonnas Eesti Pangas ja Rahandusministeeriumis. 

Uue töögrupiga on oodatud liituma kõik otsesed teenusepakkujad kogumispensionide seaduses reguleeritud teenuste (II ja III sammas) puhul ning pensionifondide investeerimistegevusega seotud teenusepakkujad ja sotsiaalkindlustuse süsteemi jätkusuutlikkuse osas kaasa rääkida soovijad.

Oma soovist uue töögrupiga liituda palun andke märku aadressil anu.muursepp@financeestonia.eu