FinanceEstonia kaardistab koostöös TalTech majandusteaduskonnaga Eesti FinTech maastikku

Küsitluse tulemusel valmib kokkuvõtlik aruanne „FinTech Survey Estonia 2021“, mis annab võimaluse Eesti FinTech sektorit paremini lahti mõtestada ning valdkonna arengut veel paremini toetada. Palume kõigil, kes on saanud uuringus osalemise kutse, küsitlusele vastata hiljemalt 19. veebruaril.

Küsitluse tulemusel valmib kokkuvõtlik aruanne „FinTech Survey Estonia 2021“, mis annab võimaluse Eesti FinTech sektorit paremini lahti mõtestada ning valdkonna arengut veel paremini toetada. Palume kõigil, kes on saanud uuringus osalemise kutse, küsitlusele vastata hiljemalt 3. märtsiks.

Uuring keskendub ettevõtete karakteristikutele, sektori hetkeolukorrale, peamiste probleemide ja tuleviku väljavaadetega seotud väljakutsetele, sh COVID-19 mõjudele. Lisaks on seekordsesse uuringusse sisse viidud mitmeid täiendusi ning käsitletakse põhjalikumalt ka ettevõtte loomise ja tegevuskoha valikuga seotud tegureid.

Uuringu raport valmib eeldatavasti juunis 2021 ning seda jagatakse ka meie partneritele ning valdkonna organisatsioonidele Euroopas.

Valimi moodustamisel on lähtutud EBA rahvusvahelisest definitsioonist, mille järgi on fintechid seotud finantsteenuste pakkumise või nende pakkumise toetamisega ja kelle teenuspakkumises on olulisel kohal innovatsioon. Uuringusse on kaasatud ainult Eestis registreeritud juriidilised isikud. Välja on jäetud filiaalid ja Eesti taustaga mujal registreeritud juriidilised isikud.

Tegemist on järjega 2019. aastal valminud uuringule. Eelmise raportiga saad tutvuda siin.