FinanceEstonia ja Eesti Krüptoraha Liit esitasid ühise seisukoha seoses virtuaalvääringutega

28. mail osalesid FinanceEstonia liikmed Riigikogu rahanduskomisjoni istungil, kus arutati muudatusettepanekuid virtuaalvääringuga seotud teenuste osutajatele kohalduvates nõuetes.

28. mail osalesid FinanceEstonia liikmed Riigikogu rahanduskomisjoni istungil, kus arutati muudatusettepanekuid virtuaalvääringuga seotud teenuste osutajatele kohalduvates nõuetes. FinanceEstonia ja Eesti Krüptoraha Liit esitasid seepeale ühise seisukoha rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta.

FinanceEstonia poolt osalesid istungil Dmitry Kuravkin (Admiral Markets), Kristen Leppik (Hedman Partners), Marek Pajussaar ja Oliver Steinert (Change) ning Anu Müürsepp. Lisaks Eesti Krüptovara Liidust Asse Sauga, Gilbert Pardla ja Priit Lätt.

Arutlusel olnud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu peamine fookus on FinanceEstonia liikmete tõlgendusel piirata Rahapesu andmebüroo poolt väljastatavate tegevuslubade hulka.

FinanceEstonia liikmed pooldavad igati järelevalve tõhustamist tõkestamaks finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamist ning just järelevalve tõhustamine peaks olema selle eelnõu selgesõnaline eesmärk. Liikmed nõustuvad, et Rahapesu andmebüroo vajab juurde täiendavat ressurssi, kuid eelnõuga planeeritav riigilõivu tõus tuleb selgemalt siduda järelevalve tõhustamise eesmärgiga.

Samas on õigusloome ja seeläbi ka järelevalve kvaliteedi seisukohalt vajalik hinnata seaduse muutmise vajalikkust ehk enne mingi konkreetse eesmärgi saavutamiseks uute nõuete kehtestamist tuleb hinnata selle alternatiive ning seda, kas eesmärki ei ole võimalik saavutada muude vahenditega, pidades eelkõige just digivaldkonnas silmas iga seadusemuudatuse mõju Eesti rahvusvahelisele konkurentsivõimele. Kui muudatused osutuvad siiski vajalikuks ning on põhjendatud, siis tuleb ettevõtjatele jätta piisavalt aega nendega kohanemiseks.

FinanceEstonia liikmed leiavad, et eelnõu praegune fookus, kiire menetlus ja vastuvõtt ilma võrdleva analüüsita, võib seega pikas perspektiivis Eesti konkurentsivõimele kahjulikult mõjuda ning nende tagajärgedega tegelemine nõuaks tulevikus täiendavate muudatuste tegemist ning tähendaks täiendavat ressursikulu.

Juhuks, kui rahanduskomisjon peab siiski vältimatult vajalikuks eelnõu menetlemisega edasi minna, formuleerisid FinanceEstonia ja Eesti Krüptoraha Liidu liikmed ühise seisukoha konkreetsete muudatusettepanekute osas.