FinanceEstonia esitas oma ettepanekud algatatud ühisrahastuse seaduse osas

FinanceEstonia ja advokaadibüroo Deloitte Legal esitasid Rahandusministeeriumile omapoolsed seisukohad seoses ühisrahastuse reguleerimise eelnõuga.

FinanceEstonia ja advokaadibüroo Deloitte Legal esitasid Rahandusministeeriumile omapoolsed seisukohad seoses ühisrahastuse reguleerimise eelnõuga. Praegusel kujul kavandatav ühisrahastuse reguleerimise eelnõu ei loo turuosaliste vaates piisavalt uut kvaliteeti, kommenteeris FinanceEstonia juhatuse esimees Rauno Klettenberg.

“Ühisrahastuse seadus tuleks praegu väljapakutud kujul jätta välja töötamata. Kui siiski leitakse, et ühisrahastuse seaduse kehtestamine on vajalik, siis vajab eelnõu olulises osas sisulist täiendamist ja parandamist,” summeeris Klettenberg FinanceEstonia esitatud seisukohta. Rauno Klettenbergi ja FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi juhi vandeadvokaadi Merit Linnu sõnul on oluline kõikide asjassepuutuvate osapooltega aruteluks ühise laua taha istuda ning jõuda ühisrahastuse valdkonna arengu seisukohalt parima võimaliku tulemuseni.

Seejuures tuleks hoolikalt otsida tasakaalupunkti investorite kaitsmise ja ühisrahastuse valdkonna arengu soodustamise eesmärkide vahel. Advokaadibüroo Deloitte Legal juht Merit Lind kinnitab, et ühisrahastuse puhul on tegemist kiiresti areneva ärimudeliga ning seda reguleeriv seadus peab olema muuhulgas suunatud valdkonna arengu soodustamisele.

Erinevad lokaalsed seadused Euroopa Liidu liikmesriikides pärsivad täna ühisrahastuse piiriülest tegevust. FinanceEstonia hinnangul on juba täna Eestis olemas toimiv eneseregulatsioon. “Meil on spetsiifiline reeglistik krediidiandjate ja -vahendajate seadusest tuleneva krediidivahenduse tegevusloa nõude näol ja üsnagi detailne ühisrahastuse hea tava teistele turuosalistele,” lisas Lind.

FinanceEstonia juhib oma ettepanekutes tähelepanu ka sellele, et ühisrahastuse valdkonna edendamiseks ning Eesti kui ühisrahastuse keskuse kujundamiseks on ühisrahastuse eriseaduse kehtestamise asemel kõige olulisem nn investeerimiskonto mehhanismi laiendamine ühisrahastusplatvormi kaudu tehtud investeeringutele. Praegusel kujul tulumaksuseadusest lähtuvalt saab investeerimiskonto võimalusi kasutada üksnes piiratud hulga finantsinstrumentide puhul ning sellised maksureeglid takistavad oluliselt ühisrahastuse valdkonna arengut.

Finantsinspektsiooni esitatud algatus on kättesaadav inspektsiooni veebilehel, FinanceEstonia seisukohad ja kommentaarid siit.