FinanceEstonia esitas kaks kandidaati 2015. aasta halvima seaduse valikusse

Teenusmajanduse Koda valib iga aasta parima ja halvima seaduse, et läbi tunnustuse ja taunimise tõsta õiguskultuuri ning suunata õigus toetama ühiskonda, mitte vastupidi.

Teenusmajanduse Koda valib iga aasta parima ja halvima seaduse, et läbi tunnustuse ja taunimise tõsta õiguskultuuri ning suunata õigus toetama ühiskonda, mitte vastupidi.

Konkursil võivad osaleda 2015. aastal riigikogu poolt vastuvõetud seadused, valitsuse määrused ning ministri või kohaliku omavalitsuse määrused.

FinanceEstonia esitas halvima seaduse kategoorias kaks seadust:

  • Reklaamiseadus (jõustus 01.01.2016; reklaamiseaduse muutmise seadus (780 SE)).
  • Krediidiandjate ja -vahendajate seadus (vastu võetud 18.02.2015)

Mõlemad seadused on FinanceEstonia hinnangul vastuolus mitme Hea Õigusloome Tava põhimõttega, millest seadusi tehes tuleks juhinduda. Hea tava kohaselt peab õiguse loomine olema avalikes huvides, ettenähtav, avatud, kaasav ja järelhindav ning seadus peab olema selge, mõjus ja sobilik. Mõlemad seadused võeti vastu kiirustades, eelmise Riigikogukoosseisu tegevusaja viimasel nädalal, hindamata nendega kaasnevaid mõjusid. Ka huvigruppide kaasamine seaduste väljatöötamisel oli mittearvestav.