FinanceEstonia esitas ettepanekud pensionisüsteemi paindlikumaks muutmiseks

FinanceEstonia esitas Rahandusministeeriumile ettepanekud kogumispensionide seaduse muutmise eelnõule. FinanceEstonia on seisukohal, et sissemakse määra muutmisel suurema valikuvabaduse andmine aitab kogumispensioni süsteemi paremaks muuta ning selle positiivse muudatusega tuleks võimalikult kiiresti edasi liikuda. 

FinanceEstonia esitas Rahandusministeeriumile ettepanekud kogumispensionide seaduse muutmise eelnõule. FinanceEstonia on seisukohal, et sissemakse määra muutmisel suurema valikuvabaduse andmine aitab kogumispensioni süsteemi paremaks muuta ning selle positiivse muudatusega tuleks võimalikult kiiresti edasi liikuda. 

Teise samba makse määra vabatahtliku muutmise avalduse esitamise sageduse võiks tõsta sarnaselt juba kehtivatele fondivahetuse avalduse perioodidele ühe korra pealt kolme korra peale aastas. Võimalus oma sissemakse suurust ümber vaadata 12 kuu asemel soovi korral iga nelja kuu tagant aitab suurendada inimeste arvu, kes on valmis vabatahtlikult enda teise samba pensionikonto kasvatamiseks rohkem panustama, sest olude ja finantsiliste võimaluste muutudes on inimestel võimalik kiiremini reageerida. 

Sobivama sageduse valikul ei tohiks teatavat võimalikku halduskoormuse suurenemist seada kõrgemale kogujatele suurema paindlikkuse võimaldamisest ning nende jaoks süsteemi selgema ja lihtsamana hoidmisest. FinanceEstonia tegi ka ettepaneku tuua makse määra suurendamise avalduse esimene võimalik jõustumise tähtaeg varasemaks kui välja pakutud 2025. aasta 1. jaanuar. 

Lisaks antud sammule on Eesti tulevaste pensionäride heaolu tõstmiseks vajalik ka täiendavate lahenduste otsimine, nagu tööandjatele vastuvõetavatel tingimustel tööandjapensioni jõustamine. Selles osas jääb FinanceEstonia ootama sel sügisel valmivat iga viie aasta tagant tehtavat pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüsi, kus vastavalt eelnõu seletuskirjas toodule on analüüsitud ka tööandjate võimalikku oluliselt suuremat rolli edaspidises pensionikogumises.

Foto: Shutterstock