FinanceEstonia esitas ettepanekud lepingulise fondi topeltmaksustamise vähendamiseks

Seoses lepingulise investeerimisfondi väljamaksete topeltmaksustamisega esitas FinanceEstonia ettepaneku Rahandusministeeriumile tulumaksuseaduse muutmiseks.

Seoses lepingulise investeerimisfondi väljamaksete topeltmaksustamisega esitas FinanceEstonia ettepaneku Rahandusministeeriumile tulumaksuseaduse muutmiseks.

Eesti tulumaksuseaduse kohaselt käsitletakse lepingulise investeerimisfondi arvel osakuomanikule tehtavat väljamakset intressina. See tähendab, et sõltumata väljamakse aluseks oleva tulu iseloomust, kuulub lepingulise investeerimisfondi arvel füüsilisest isikust osakuomanikule tehtav väljamakse alati tulumaksuga maksustamisele.

FinanceEstonia juhatuse liikme Ranno Tingase sõnul tekitab lepingulise fondi väljamakse käsitlemine intressina ebavõrdse kohtlemise lepingulise ja aktsiaseltsifondi vahel. Samuti maksustab intressina käsitlemine investeeringutelt saadud dividendid nende edasi maksmisel investoritele topelt ning ei tee majanduslikult mõistlikuks Eestis pakkuda mujal maailmas jaeinvestorite hulgas levinud lepinguliste fondide tulu jaotavaid osakuklasse.

“Topeltmaksustamise lahendamiseks on erinevaid võimalusi. Õigustehniliselt on kõige lihtsam lepingulise investeerimisfondi väljamakstud intressidele sarnase regulatsiooni kehtestamine nagu dividendile,“ ütles Tingas. Seega intresside maksuvabastus võiks lähtuda samast loogikast ja regulatsioonist nagu kehtib tänases tulumaksuseaduses äriühingutele tütarühingust (osalus ≥10%) saadud dividendide vabastusmeetodi rakendamisel.