FinanceEstonia esitas ettepanekud finantsteenuste reklaami suunavale juhendile

Märtsi alguses saadeti kommenteerimisringile Finantsinspektsiooni (FI) ja Tarbijakaitseameti (TKA) ühine soovituslik juhend “Nõuded finantsteenuse reklaamile”. Oma kommentaarides pidi FinanceEstonia tõdema, et juhend oma praegusel kujul ei taga senisest oluliselt suuremat õiguslikku selgust.

Märtsi alguses saadeti kommenteerimisringile Finantsinspektsiooni (FI) ja Tarbijakaitseameti (TKA) ühine soovituslik juhend “Nõuded finantsteenuse reklaamile”. Oma kommentaarides pidi FinanceEstonia tõdema, et juhend oma praegusel kujul ei taga senisest oluliselt suuremat õiguslikku selgust.

“Näiteks viitab juhendi pealkiri FI ja TKA ühisele järelevalvepädevusele, kuid juhendist ei selgu, kas sellest peavad oma reklaamitegevuses lähtuma vaid FI järelevalvele alluvad finantsteenuste pakkujad või ka hoiu-laenuühistud ja ühisrahastusplatvormid,” selgitab FinanceEstonia krediidiandjate töögrupi juht Andrus Alber. Samuti ei saa turuosalised tema sõnul juhendist selgust, milline on FI ja TKA täpne järelevalvepädevuse vahekord.

Üheks juhendi murekohaks oli Alberi sõnul ka mitmes valdkonnas kaasnev täiendav halduskoormus, sh. sisereeglite täiendused ja kohustus põhjendada reklaamivaldkonna otsuseid väga põhjalikult.

“Üheks suuremaks väljakutseks on juhendi püüe raamistada sotsiaalmeediakanalite reklaame. Kuidas peaks finantsteenuse pakkuja kontrollima ja piirama näiteks oma blogipostituste edasi levitamist kolmandate osapoolte poolt. Eriti juhtudel, kus teenuse pakkuja ei pruugi sellisest viitamisest alati isegi teadlik olla,” viitab Alber kitsaskohale.

Kokku esitas FinanceEstonia juhendile 14 põhjalike argumentidega ettepanekut, millega saab tutvuda siin.