FinanceEstonia esitas erakondadele finantsjulgeolekuga seotud ettepanekud

FinanceEstonia esitas erakondadele ettepanekud, mida finantssektori vaates on oluline lisada järgmisel aastal toimuvate riigikogu valimiste programmidesse. FinanceEstonia liikmete ettepanekud on kantud vajadusest pöörata senisest enam tähelepanu eraisikute, ettevõtete ja tervikuna kogu riigi finantsjulgeolekule ning selle tugevdamisele.

FinanceEstonia esitas erakondadele ettepanekud, mida finantssektori vaates on oluline lisada järgmisel aastal toimuvate riigikogu valimiste programmidesse. FinanceEstonia liikmete ettepanekud on kantud vajadusest pöörata senisest enam tähelepanu eraisikute, ettevõtete ja tervikuna kogu riigi finantsjulgeolekule ning selle tugevdamisele.

FinanceEstonia on juhatuse esimehe Kaido Saare sõnul olnud üle kümne aasta oluliseks eestkõnelejaks finants- ja majanduskeskkonna arengut puudutavates küsimustes. Erakondade valimisprogrammidesse tehtavate ettepanekutega on soov aidata kaasa Eesti majanduse arengule ning seeläbi ka elanike jõukuse ja turvatunde suurenemisele. 

„Sarnaselt üldisele julgeolekule on ka finantsiline julgeolek osa inimeste turvatundest. Ühel juhul tagab turvalisuse riigi kaitsevõime tase, teisel juhul aga elanike majanduslik heaolu ja sissetulekute kasv, ettevõtetele erinevat liiki kapitali kättesaadavus ning riigi toimimise jätkusuutlik finantseerimine,“ selgitab Saar fookuse seadmist finantsjulgeolekut puudutavatele ettepanekutele. 

Hästi toimiv finantssüsteem on FinanceEstonia liikmete sõnul riigi iseseisvuse üheks oluliseks tugisambaks. Riigi rahandusstrateegia peab olema jätkusuutlik ning riigivõlaga tuleks rahastada vaid investeeringuid, mitte katta jooksvaid kulutusi. Tugevat finantssüsteemi iseloomustab ka see, et ettevõtetele on tagatud võimalikult hea ligipääs kohalikule- ja väliskapitalile ning ettevõtjasõbralik regulatiivne keskkond. 

FinanceEstonia eesmärk on toetada Eesti finantssektori arengut, innovatsiooni ja finantsteenuste eksporti. Ühiselt liikmetega seistakse selle eest, et Eestisse tekiks uusi finantsvaldkonna ettevõtteid, loodaks uusi kõrge lisandväärtusega töökohti ning kohalik kapitaliturg areneks ja pakuks Eesti ettevõtetele täiendavaid finantseerimisvõimalusi. FinanceEstonia esindab ja koondab enam kui 90 finantssektoris tegutsevat ettevõtet. 

FinanceEstonia erakondadele esitatud ettepanekud on kantud soovist, et poliitikud keskenduksid oma programmide kokkupanekul tervikvaatele, mitte üksikutele kildudele ja hüüdlausetele. FinanceEstonia on teinud erakondadele ka ettepanekud kohtumisteks, et oma seisukohti tutvustada. Konkreetsetest ettepanekutest räägime lähemalt juba järgmistes uudiskirjades!