FinanceEstonia eestvedamisel on loomisel krediidiandjate hea tava

8. juunil toimus krediidiandjate ja –vahendajate töörühma kohtumine, kus Maksu- ja Tolliameti esindaja tutvustas järgmise 18 kuu arendusplaane, mille tulemusena on laenuandjatel võimalik saada automatiseeritud ligipääs nii eraisikute kui ettevõtete maksuinfole.

8. juunil toimus krediidiandjate ja –vahendajate töörühma kohtumine, kus Maksu- ja Tolliameti esindaja tutvustas järgmise 18 kuu arendusplaane, mille tulemusena on laenuandjatel võimalik saada automatiseeritud ligipääs nii eraisikute kui ettevõtete maksuinfole. Selle tulemusena peaks paranema laenutaotlejate maksevõime analüüs.

Töögrupp on aktiivselt tegelenud ka reklaamiseaduse muudatusettepanekute ja krediidiandjate hea tava koostamisega. Reklaamiseaduse puhul on töörühma liikmed veendunud, et tänased piirangud ei ole tarbijate huvides ning piiravad ebamõistlikult nii konkurentsi kui innovatsiooni.

Hea Tava esimene versioon valmis maikuus ning enne Jaanipäeva saadi esimene tagasiside ka Rahandusministeeriumist, Finantsinspektsioonist, Tarbijakaitseametist ja Pangaliidust. Väiksemas grupis on kavas tava suve jooksul täiendada, et see sõnastaks selgemalt eesmärke ja vastutustunnet tarbijakrediiditurul. Hiljemalt augustis saadetakse tava uus versioon kõigile töörühma liikmetele kommenteerimiseks ning loodetavasti saame tava sügise algul heaks kiita.

Töörühmas on arutatud ka vajadust kirjutada kokku taustapaber tarbijakrediiditurust nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Taustapaberi peamised põhimõtted on läbi räägitud ning oleme saatnud kirjad viiele konsultatsioonifirmale, et saada hinnapakkumisi sellise analüüsi tegemiseks. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis valmib taustapaber samaks ajaks kui oleme valmis hea tava kinnitama.