FinanceEstonia asub otsima lahendusi AML/KYC halduskoormusele

FinanceEstonia alustas veebruaris uue projektiga, mille eesmärk on leida lahendusi suurele AML/KYC valdkonna halduskoormusele.
  • Piiratud võimalused andmete vabatahtlikuks vahetamiseks ja kontrolliks subjektide vahel
  • Andmevahetuse väga suur dubleerimine ja ettevõtjatele piiratud võimalused andmete kontrollimisel
  • Alustatakse probleemide kaardistustööga, seejärel tegeletakse lahendustega

FinanceEstonia alustas veebruaris uue projektiga, mille eesmärk on leida lahendusi suurele AML/KYC valdkonna halduskoormusele. 

Projekti esimeses faasis viiakse turu- ja asjaosalistega läbi intervjuud, et probleemi paremini kaardistada. Seejärel töötatakse edasi võimalike lahenduste kallal. Intervjuusid viib läbi Taavi Tamkivi (Salv).

Valdkonna suur murekoht on kohustatud isikute vahelise andmevahetuse väga suur dubleerimine ja piiratud võimalused andmete kontrollimisel. Paljud ettevõtted kulutavad rahapesu tõkestamise seadusest tulenevate hoolsusmeetmete täitmiseks ebaproportsionaalselt suuri ressursse klientidelt korduvalt sama info kogumiseks, kontrollimiseks ja uuendamiseks. Lisaks puudub võimalus oma kogutud info õigsust usaldusväärsete allikate vastu kontrollida või teha seda proportsionaalselt mõistlikke kulutusi tehes, kuna puudub ligipääs teineteise ja riigi kogutud andmetele.