FinanceEstonia andis välja krediidiandjate Hea Tava märgised

Hea Tava järgivad ja 2020. aasta märgisega tunnustatud krediidiandjad on Bigbank AS, Bondora AS, AS Finora Capital, Hüpoteeklaen AS, IPF Digital Estonia OÜ, mogo OÜ, Placet Group OÜ, TF Bank AB Eesti filiaal.

Hea Tava järgivad ja 2020. aasta märgisega tunnustatud krediidiandjad on Berger Financial Group OÜ, Bigbank AS, Bondora AS, AS Finora Capital, Hüpoteeklaen AS, IPF Digital Estonia OÜ, mogo OÜ, Placet Group OÜ, TF Bank AB Eesti filiaal.

Hea Tavaga liitumise ning selle alusel väljastatava Hea Tava märgise taotlemise kaudu rõhutavad krediidiandjad ja -vahendajad sektori heade tavade ja ärieetika olulisust. Hea Tava täitmist jälgib komisjon, mida juhib Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Katri Tomson. 

„Erinevalt ühisrahastuse valdkonnast on krediidiandjate- ja vahendajate tegevus Eestis üsna rangelt reguleeritud ja tugevalt Finantsinspektsiooni järelevalve all. Olles osavõtlik ja läbipaistev ning järgides samas kehtivaid nõudeid, saab krediidiandja kaasa aidata sektori maine tõstmisele ja usaldusväärsusele,“ rääkis Tomson.

Krediidiandjate ja -vahendajate Hea Tava märgised anti tänavu välja neljandat korda. Sel aastal on komisjonil kavas alustada olemasoleva Hea Tava uuendamisega, milline vajadus on tingitud nii õiguskorras kui sektoris toimunud muutustest.

Heas Tavas esitatud põhimõtete järgimine või mittejärgimine peab avalikkusele nähtuma ka iga krediidiandja veebilehelt.Märgise saamiseks tuleb taotlejal esitada FinanceEstonia juures tegutsevale Hea Tava komisjonile aruanne, milles krediidiandja selgitab, kuidas ta Heas Tavas sisalduvaid põhimõtteid täidab ja mida nende täitmiseks ette võtnud on ja/või mida tulevikus kavandab.

Varasemalt Hea Tava märgisega tunnustatud ettevõtteid näeb siit.