FinanceEstonia andis tagasiside krediidi kulukuse määra ülempiiri käsitlevale märgukirjale

FinanceEstonia esitas Finantsinspektsioonile tagasiside seoses kavandatava märgukirjaga, mille eesmärk on krediidi kulukuse määra ülempiiri järgimine krediidisumma osade kaupa kasutusele võtmisel krediidiliini ja krediidikonto lepingutes. Tagasisides rõhutatakse, et kehtiv regulatsioon ei toeta projektis toodud viisil krediidi kulukuse määra arvutamist.

FinanceEstonia esitas Finantsinspektsioonile tagasiside seoses kavandatava märgukirjaga, mille eesmärk on krediidi kulukuse määra ülempiiri järgimine krediidisumma osade kaupa kasutusele võtmisel krediidiliini ja krediidikonto lepingutes. Tagasisides rõhutatakse, et kehtiv regulatsioon ei toeta projektis toodud viisil krediidi kulukuse määra arvutamist.

FinanceEstonia hinnangul ei ole seaduse mõttega kooskõlas võlaõigusseaduse kehtiva regulatsiooni tõlgendamine selliselt, et krediidi andmise aega saaks käsitleda laiemalt kui lepingu sõlmimine. Samuti see, et krediidi kulukuse määra tuleks arvutada iga krediidisumma osa krediidisaaja poolt kasutusele võttes ning seejuures arvestada sel hetkel kehtiva krediidi kulukuse määra ülempiiriga. 

Krediidiliini ning krediidikonto põhimõttel toimivad tarbijakrediiditooted on oma sisult ja olemuselt vastava krediidiandja poolt pakutava toote puhul väga erinevalt toimivad. Näiteks on krediiditooteid, mille puhul on tarbijal krediitkaarti kasutades võimalik võtta krediidikonto limiidi arvelt summasid kasutusse krediitkaardiga kaarditerminalis tasudes. Seejuures ei ole piiratud selliste maksete arv ühes päevas. Samuti vähendab näiteks krediidi(limiidi)kontode (sh arvelduskrediit) puhul iga laekumine vastavale kontole tarbija kasutuses olevat krediidisummat. 

Toodud näidete puhul näeb täna kehtiv regulatsioon ette, kuidas tuleb arvutada krediidi kulukuse määra ning ei toeta põhimõtet, et krediidi kulukuse määr tuleks arvutada iga krediidisumma osa väljamaksmisel kogu lepingu perioodi kestel. FinanceEstonia hinnangul ei oleks krediidiliini ning krediidikonto lepingute puhul selline iga väljamaksega kulukuse määra arvutamine mõistlik ning osutuks tehniliselt ka väga keerukaks kui mitte võimatuks. 

Foto: Shutterstock