FinanceEstonia 2017. aasta kokkuvõte

Aasta lõpp on õige aeg kokkuvõtete tegemiseks ja uue aasta sihtide seadmiseks. Nii globaalses võtmes kui ka kitsamalt Eestis jäävad mööduvat aastat meenutama pigem optimistlikud meeleolud. Ka FinanceEstonia jaoks võib aastat lugeda igati tegusaks ja õnnestunuks.

Head liikmed ja koostööpartnerid!

Aasta lõpp on õige aeg kokkuvõtete tegemiseks ja uue aasta sihtide seadmiseks. Nii globaalses võtmes kui ka kitsamalt Eestis jäävad mööduvat aastat meenutama pigem optimistlikud meeleolud. Ka FinanceEstonia jaoks võib aastat lugeda igati tegusaks ja õnnestunuks.

FinanceEstonia liikmete arv ületas tänavu esmakordselt 80 piiri ning uute liitujate näol on tegemist aktiivsete ettevõtetega, kes jagavad meiega ühiseid eesmärke ja väärtusi. FinanceEstonia iga-aastasel foorumil, mis tänavu keskendus fintech sektorile, osales ligi 300 huvilist 17 riigist. Üritus sai positiivset tähelepanu ning tagasisidet. Tänu sponsorite toetusele ning osalejate panusele tugevnes ka FinanceEstonia majanduslik olukord, mis on kinnituseks, et oleme ühes viie töögrupiga oma tegevustega õigel teel. Ka liikmete hulgas läbiviidud tagasisideküsitlus andis FinanceEstonia tegevusele kõrge tunnustuse.

FinanceEstonia korraldas käesoleval aastal rohkem üritusi ja seminare kui kunagi varem. Veebruaris toimusid seminarid Eesti tarbijakrediidituru hetkeseisu ja ettevõtlusega seotud välismaalaste seaduse muudatuste teemadel. Maksukonverentsil analüüsiti plaanitavate maksumuudatuste mõju ettevõtlusele ja finantssektorile. Koos ESTVCA’ga korraldati seminar IFS’i muudatuste ja usaldusfondi regulatsiooni tutvustamiseks. Juunis toimus tuliste aruteludega kapitaliturgude seminar “Kas me oleme midagi maha maganud?”. KPMG’ga koos korraldatud üritusel võeti luubi alla positiivse krediidiregistri võimalused ja ohud. Koostöös advokaadibürooga Derling toimus andmekaitsehommik ning koostöös LHVga seminar MIFID II direktiivi teemal. Lõppeval aastal korraldati FinanceEstonia eestvedamisel Tallinnas ka Euroopa Liidu Finantskeskuste Ümarlaud.

FinanceEstonia liikmed osalesid EASi poolt korraldatud Money 20/20 konverentsil Kopenhaagenis. Lisaks oli FinanceEstonia liikmetel võimalus osaleda Eurofi Financial Forumil, mis toimus Eesti eesistumise raames Tallinnas.

Esitasime sektori esindusorganisatsioonina ka mitmeid muudatusettepanekuid finantsvaldkonda puudutavate seaduste täiendamiseks: KAVS, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, nõuded finantsteenuse reklaamile, ettepanek prospektivaba künnise tõstmiseks. Samuti esitas FinanceEstonia seisukohad pangalõivu ja panditulumaksu osas.

Eestis võib aasta kokku võtta ootusi ületava majanduskasvu näitajatega, millega oleme jõudnud kriisijärgse ajastu parimasse punkti. Uue valitsuse poolt on selgelt näha poliitika muutust ning vabameelsemat eelarve- ja maksupoliitikat. Kuigi maksumuudatuste teemadel on ettevõtjate poolt tulnud õigustatud nurinat, väärib positiivse asjana väljatoomist ettevõtete investeerimisaktiivsuse kasv. Kasvanud on nii eraisikute kui ka ettevõtete laenuportfell ning hoiused. Kapitaliturgu iseloomustab suurenenud aktiivsus võlakirjaturul ning oluline on välja tuua ka uue börsi põhinimekirja ettevõtte EfTEN Real Estate Fund III lisandumise Balti põhinimekirja.

Globaalses pildis jäävad mööduvat aastat meenutama aktsiaturgude jätkuv kasv, krüptoraha populaarsus ning Bitcoini müstiline tõus. Aga ka Ameerika Ühendriikide presidendi veidi vastuolulised maksekärped, kus diskussioonide põhjal on nii võitjaid kui ka kaotajaid. Vaadates meile lähemale, on Brexiti ebamäärasuse taustal väga positiivne fakt, et ka Euroopa Liidu majanduskasv ületab viimaste aastate keskmist.

Soovime teile meeleolukat aastavahetust, et järgmist aastat alustada positiivsete mõtete ning uute ideedega, mida ühiselt teoks tegema hakata.

Jätkuvalt edukat koostööd algaval 2018. aastal!

 

Anu Müürsepp, FinanceEstonia tegevjuht

Rauno Klettenberg, FinanceEstonia juhatuse esimees