Euroopa tarbijakrediidiettevõtete aastakonverents: regulatsioonid piiravad paindlikkust

Maltal lõppenud Euroopa tarbijakrediidiettevõtete aastakonverentsil oli peamise tähelepanu all tarbijate muutuvad ootused, tehnoloogia areng ja kasvavate regulatsioonide mõju. 2016. aastal oli sektori kasv Euroopas kiirem kui varasematel aastatel, kirjutab FinanceEstonia juhatuse liige ja krediidiandjate töörühma juht Andrus Alber.

Maltal lõppenud Euroopa tarbijakrediidiettevõtete aastakonverentsil oli peamise tähelepanu all tarbijate muutuvad ootused, tehnoloogia areng ja kasvavate regulatsioonide mõju. 2016. aastal oli sektori kasv Euroopas kiirem kui varasematel aastatel, kirjutab FinanceEstonia juhatuse liige ja krediidiandjate töörühma juht Andrus Alber.

Kõige kiirema kasvuga turud olid Holland, Portugal, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Taani ja Norra. Üsna aeglane oli kasv seevastu Soomes ja Suurbritannias. Negatiivse kasvuga jäid silma Rootsi ja Leedu. Samas on Alberi sõnul oluline rõhutada, et pärast mitut kiire kasvuga aastat on tarbijakrediidi mahud nüüdseks jõudnud kümne aasta tagusele tasemele, mitte ei ole jõutud uute rekorditeni.

“Tänane olukord on vähem muret tekitav, sest firmad on õppinud paremini hindama riske. Samuti tuleks probleemide tekkimisel õppida eelmisest kriisist seda, et kiire laenude maha kandmine ja teatud ärisegmentidest väljumine ei ole mõistlik. Need, kes eelmise kriisi ajal käitusid tasakaalukalt, väljusid lõpuks kogu tsüklist parema turupositsiooni ja oluliste kasumitega,” rääkis Alber.

Konverentsil jäi kõlama, et turu arengu suurim väljakutse on jätkuvalt asjaolu, et ettevõtete peamine fookus on kasvavate regulatsioonide täitmisel ja IT-arendusel ning klientidele fokusseerimiseks jääb vähe aega. “Pea kõik finantsettevõtted viitasid, et nende paindlikkust ja loovust piiravad erinevad regulatsioonid. Samas viitavad pankade kliendid, et see on otsitud vabandus, et mitte väljuda mugavustsoonist. Ühel meelel oldi turu ja teenusepakkuja suurusest sõltumata selles, et klienti huvitab eelkõige kuumakse suurus, mitte lepingu pikkus. Klientide ja järelevalve vahel on seega tajuda suur lõhe ootuste osas,” lisas Alber.

Euroopa tarbijakrediidiettevõtete assotsiatsioon koondab tarbijakrediidi valdkonnale spetsialiseerunud laenuandjaid 18 riigist. Eurofinas liikmete laenuportfelli koondmaht oli 2015. aasta lõpul 980 miljardit eurot ja tööd anti 91 000 inimesele.