Euroopa Liidu finantskeskuste ümarlaua liikmed seadsid strateegilisi sihte

FinanceEstonia juhatuse esimees Kaido Saar osales 21. ja 22. novembril Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu finantskeskuste ümarlaua (Roundtable of EU Financial Centers and Federations) kohtumisel. Euroopa Liidu ühtse finantsturu edendamiseks loodud ümarlaua seekordsel kohtumisel arutati ühiseid eesmärke tulevaks aastaks.

FinanceEstonia juhatuse esimees Kaido Saar osales 21. ja 22. novembril Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu finantskeskuste ümarlaua (Roundtable of EU Financial Centers and Federations) kohtumisel. Euroopa Liidu ühtse finantsturu edendamiseks loodud ümarlaua seekordsel kohtumisel arutati ühiseid eesmärke tulevaks aastaks.

Eelmisel aastal sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumiga lepiti kokku, et finantskeskuste ümarlaua laiem eesmärk on edendada Euroopa Liidus ühise finantsturu loomist ning tugevdada finantsteenuste alast koostööd ja infovahetust liikmesriikide vahel. Vastastikuse mõistmise memorandumi on allkirjastanud  11 Euroopa Liidu finantskeskuse ja -liidu esindajat, leppides sellega kokku, et ühiselt püütakse saavutada järgmisi eesmärke:

  1. Parandada Euroopa Liidu finantssektori konkurentsivõimet ja efektiivsust, eelkõige kapitaliturgude liidu, digitaliseerimise, jätkusuutlikkuse ja muude finantsteenuste ees seisvate praeguste ja tulevaste väljakutsete osas.
  2. Anda Euroopa Liidu finantskeskustele ja neid esindavatele organisatsioonidele ühine tugevam hääl.
  3. Tugevdada avalikkuse arusaamist finantsteenuste tähtsusest ja positiivsest rollist Euroopa Liidus.
  4. Toetada parimate praktikate vahetamist ümarlaua liikmete vahel.
  5. Hõlbustada dialoogi arendamist peamiste finantskeskustega väljaspool Euroopa Liitu.
  6. Luua kommunikatsioonikanalid Euroopa Liidu institutsioonide, samuti Euroopa finantssektori ühenduste ja valitsusväliste organisatsioonidega.

2023. aasta fookuseks on parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet läbi:

  1. Ühtse pangandusliidu ja kapitaliturgude liidu kiire väljakujundamise.
  2. Ühtsete kestliku rahastuse standardite vastuvõtmise toetamise.
  3. Finantsteenuste digitaliseerimise edendamise.
  4. Finantssektori praeguse ja tulevase tööjõuvajaduse rahuldamisega tegelemise.

Lisaks liikmete omavahelistele aruteludele toimusid kohtumised ka erinevate finantssektori esindajatega: Kalin Anev Jansen (CFO of European Stability Mechanism), Julie Becker (CEO of Luxembourg Stock Exchange), Florence Bindelle (Secretary General of European Issuers). Järgmise perioodi eestseisjaks valiti Prantsusmaa ning järgmine ümarlaud toimub 2023. aastal Pariisis.

Vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastasid Berlin Finance Initiative, Febelfin, FinanceEstonia, FinanceMalta, Finanzplatz Hamburg, Frankfurt Main Finance, Italian Banking, Insurance and Finance Federation (FeBAF), Luxembourg for Finance, Paris Europlace, Stichting Capital Amsterdam, and Stuttgart Financial.