Euroopa Komisjonis valmib aruanne kapitaliturgude toimimist piiravatest barjääridest

16. septembril käisid FinanceEstonia esindajad Aare Tammemäe, Helen Metsar ja Andrus Alber kohtumas Euroopa Komisjoni (DG FISMA) kapitaliturgude liidu temaatikaga tegelevate ametnike Matthieu Heberti ja Iona Mazilescuga.
Septembris käisid FinanceEstonia esindajad Aare Tammemäe, Helen Metsar ja Andrus Alber kohtumas Euroopa Komisjoni (DG FISMA) kapitaliturgude liidu temaatikaga tegelevate ametnike Matthieu Heberti ja Iona Mazilescuga. Esindajatega kohtus eraldi ka advokaadibüroo Deloitte Legal, Deloitte Advisory ja Deloitte Audit esindajastest koosnev meeskond. 
Euroopa Komisjoni ametnikud viibisid Eestis, et koguda infot Euroopa Kapitaliturgude liidu projekti raames loodava aruande tarvis. Infot kogutakse erineva suuruse ja erineva kapitaliturgude arenguga riikidest võimalike barjääride kohta, mis takistavad Euroopa Liidu liikmesriikide vahel piiriülest kapitali vaba liikumist ning finantsteenuste osutamist.

Aruanne peaks valmima 2016. aasta lõpuks. Võimalikke barjääre ja nendega seonduvaid teemasid arutatakse eraldi Euroopa Komisjoni ekspertide töögrupis, mille kohtumiste ning arutatavate teemade kohta on ülevaade Komisjoni kodulehel.

Seni kogutud sisendi põhjal joonistuvad peamiste takistustena välja segadused kinnipeetava tulumaksu osas, investeerimisfondide piiriülesele tegevusele seatud piirangud, finantsasutuste juhtide residentsusnõuded, erinevad pankrotireeglid, ühisrahastute üldise Euroopa Liidu raamistiku puudumine ja finantsharidus.

Kohtumisel FinanceEstonia esindajatega olid jutuks väikeriikide ettevõtete väljakutsed rahvusvahelisel turul ja kohaliku turu piiratusest tulenevad tõrked. “Arutasime ka prospektinõude liiga madalast tasemest, krediidiandjate raha kaasamisele seatud rangetest piirangutest, investeerimisfondide seaduse puudujääkidest, rahapesu tõkestamise reeglite jäikusest, pensionifondide kohalikule turule investeerimise väljakutsetest,” kinnitas FinanceEstonia krediidiandjate töögrupi juht Andrus Alber.

“Külaliste jaoks oli ootamatu, et riik, mis jagab ka välismaalastele e-residendi tunnistusi on nii jäik finantsteenuste puhul isiku tuvastamise osas. Ka lubasid nad oma kohtumistel Eesti Rahandusministeeriumi ja Finantsinspektsiooniga võtta jutuks piirangud, mis on meie turul rangemad kui Euroopa Liidu direktiivid nõuavad,” lisas Alber.

Kohtumisel Advokaadibüroo Deloitte Legal, Deloitte Advisory ja Deloitte Audit esindajatest koosneva meeskonnaga arutati põhjalikult ühisrahastuse valdkonnas kapitali vaba liikumise barjääride ja nende kõrvaldamise vajalikkuse ning Euroopa ülese regulatiivse sekkumise olulise üle. Samuti käsitleti ühisrahastuse maksuõiguslikke aspekte. “Ühiselt jõuti arusaamisele, et eriti väikeriikide jaoks on oluline Euroopa Liidu ülene sekkumine ühisrahastuse valdkonnas, sest siseriiklike instrumentidega kohalikul tasandil reguleeritud super-fragmenteeritud Euroopa Liidu ühisturust turust ei võida meist keegi,” kommenteeris kohtumist juhtinud FinanceEstonia ühisrahastuse ekspertrühma juht ja Advokaadibüroo Deloitte Legal vandeadvokaat Merit Lind.