Euroopa Komisjoni konsultatsioonid digitaalse rahanduse ja jaemaksete valdkondades

Euroopa Komisjon avalikustas 3. aprillil 2020 konsultatsioonid kahes valdkonnas - digitaalne rahandus ja jaemaksed, millele ootab turuosaliste ja seotud osapoolte tagasisidet kuni 26. juunini 2020.

Euroopa Komisjon avalikustas 3. aprillil 2020 konsultatsioonid kahes valdkonnas – digitaalne rahandus ja jaemaksed, millele ootab turuosaliste ja seotud osapoolte tagasisidet kuni 26. juunini 2020.

Komisjoni hinnangul on sularahata, sealhulgas kontaktivabade maksete eelised käesoleval ajal ilmsed ja digitaalselt osutatavate finantsteenuste tähtsus kõrge.

1)   Konsultatsiooniga, mis keskendub digitaalsele rahandusele, koondatakse arvamusi prioriteetsete tegevusvaldkondade ja võimalike meetmete kohta, mida on vaja innovatiivsete digitaalsete finantsteenuste edasiseks võimaldamiseks Euroopa Liidus. Kõnealusele konsultatsioonile antud vastused aitavad kujundada asjaomast kavandatavat strateegiat ja määratleda püstitatud eesmärkide saavutamiseks võetavad meetmed Euroopa Liidu tasandil. https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-digital-finance-strategy_en 

2)   Jaemaksetele suunatud konsultatsiooni sisend on vajalik Euroopa Liidu jaemaksete strateegia koostamisel. Digitaliseerimine ja uued tehnoloogiad on ajendanud innovaatiliste makselahenduste tekkimist, kuid need lahendused jäävad suuresti kodumaisteks. Eelöeldust lähtuvalt ja arvestades suurte tehnoloogiaettevõtjatega seonduvaid konkurentsiprobleeme vajab Euroopa Liit strateegilist visiooni, et tagada, et liidu tarbijad ja ettevõtjad saaksid kasu üle-euroopaliste kiirete, turvaliste, mugavate, juurdepääsetavate ja taskukohaste makseteenuste eelistest. https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-retail-payments-strategy_en  

3) Jätkusuutlikkust toetava rahastamise (Sustainable Finance) uue strateegia loomise avalikule konsultatsioon on suunatud kõigile huvirühmadele. Selle 102 küsimust puudutavad valdavalt finantssektorit (pangad, fondid, turu infrastruktuurid, kindlustus, pensionid, corporate governance (sh aktsionäride hääletamine, due dilligence, jmt), prospektid, väärtpaberistamine, võrdlusalused, reitinguagentuurid, jaeinvestorite enam kaasamine, rohevõlakirjade standardi, jm märgiste loomine, jne), aga ka avalikku sektorit (taksonoomia laiendamine avalikule sektorile – sh riigihangete rohestamisele, riigivõlale, jmt) ning ettevõtete regulatsiooni. https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en

Kui konsultatsioonides on teie hinnangul Eesti jaoks olulisi teemasid või küsimusi, mis vajaksid Euroopa Liidu tasemel esiletõstmist või arutamist, siis palun andke nendest meile teada. Komisjon plaanib juunis liikmesriikidega temaatilist kohtumist ja saaksime teie sisendi edastada Rahandusministeeriumile kohtumise ettevalmistamiseks.