Euroopa Finantskeskuste Ümarlaud koguneb novembris Tallinnas

15. ovembril koguneb Tallinnas Euroopa Finantskeskuste Ümarlaud (EFCR). Kohtumise fookuses on Euroopa kapitaliturgude liidu ja Brexiti viimased arengud.

15. novembril koguneb Tallinnas Euroopa Finantskeskuste Ümarlaud (EFCR). Kohtumise fookuses on Euroopa kapitaliturgude liidu ja Brexiti viimased arengud. Eesti poolelt tutvustatakse ümarlaua liikmetele e-residentsuse projekti ning Euroopa Liidu nõukogu eesistumise olulisemaid tegevusi.

Kaks päeva pärast kohtumist Tallinnas toimuv Fintech Forum 2017 annab põhjuse fookusesse võtta ka siinse finantsturu struktuursed puudused ning rõhutada mitmekülgse finantsturu olulisust Eesti huvidest lähtuvalt. FinanceEstonia juhatuse esimehe Rauno Klettenbergi sõnul annab EFCR liikmelisus FinanceEstoniale võimaluse esindada ja kaitsta riigi ja liikmete huvisid ka rahvusvaheliselt ning kohaliku finantsturu kõrval kujundada regionaalset ning üleeuroopalist turgu.

“EFCR tegevuse eesmärk on suurendada Euroopa finantsteenuste konkurentsivõimet maailmas ning kujundada nii Aasia kui Ameerika kõrval tugev regionaalne turg finantsteenustele ka Euroopas,” kinnitab Klettenberg. Lisaks soovib organisatsioon aidata kaasa usalduse taastamisele finantsturgude vastu ning toetab dialoogi finantssektori eri osapoolte vahel. “Vaatamata Euroopa riikide finantskeskuste erinevustele, luuakse alati kõigi huvisid esindavad seisukohad ja võimalikud ühisalgatused,” lisas FinanceEstonia juhatuse esimees.

EFCR on jälginud lähedalt ja analüüsinud Euroopa kapitaliturgude liidu ülesehitamise protsesse. Lisaks avaldati käesoleva aasta esimeses pooles pöördumine Brexiti osas läbirääkivatele osapooltele. Pöördumises toodi välja võimalikud aspektid kahepoolsete läbirääkimiste protsessis, mis võivad avaldada negatiivset mõju euroopaülese finantsturu ökosüsteemile ning halvendada konkurentsivõimet.

“Ümarlaua liikmena on meil võimalik kaasa rääkida ning teha omapoolseid ettepanekud olulistes regulatiivsetes protsessides ning koostöös teiste riikidega jagada kogemusi ning kujundada laiemat kõlapinda omavaid seisukohti,” võttis Klettenberg kokku.

Euroopa Finantskeskuste Ümarlaud loodi  2012. aastal finantskeskuste vabatahtliku koostööformaadina.