Euroopa Finantskeskuste Ümarlaud – finantsteenuste osutamine pärast Brexitit

Jaanuari viimastel päevadel toimus Brüsselis Euroopa Finantskeskuste Ümarlaua erakorraline kohtumine, mille keskmes oli 27 Euroopa Liidu liikmesriigi ja Ühendkuningriigi vaheliste finantsteenuste osutamine Brexiti järgsetes tingimustes.

Jaanuari viimastel päevadel toimus Brüsselis Euroopa Finantskeskuste Ümarlaua erakorraline kohtumine, mille keskmes oli 27 Euroopa Liidu liikmesriigi ja Ühendkuningriigi vaheliste finantsteenuste osutamine Brexiti järgsetes tingimustes.

Kohtumise algatuseks ja ajendiks oli viimasel ajal kinnitust saanud veendumus, et läbirääkimiste ajalise surve ning protsesside venimise tõttu võivad finantsturgude jaoks kriitilise tähtsusega teemad jääda muude poliitiliste küsimuste ja kokkulepete sõlmimisel tagaplaanile. See omakorda raskendaks tulevikus oluliselt ülepiiriliste finantsteenuste osutamist Euroopas ning piiraks finantsettevõtete tegevust.

Kohtumisel FinanceEstoniat esindanud Rauno Klettenbergi sõnul teevad kokkulepete kohaselt Euroopa finantskeskused ning kohtumisel osalenud esindusorganisatsioonid ühiselt kõik endast oleneva, et finantsteenuste ja Brexiti järgsete vabaturu tingimuste olulisusele pööratakse läbirääkimiste käigus rohkem tähelepanu ning turuosaliste ettepanekuid võetakse arvesse. “Ühiselt seistakse selle eest, et võimalikult vähe piirataks kapitali vaba liikumist ning et järelvalve tegevus oleks kahepoolselt koordineeritud ja jääks sarnaseks tänasega. Oluline on seegi, et finantsettevõtted, kes hetkel juba ülepiiriliselt tegutsevad, ei peaks tegevuslubade taotlemisega päris nullist alustama,” ütles Klettenberg.

Ülevaate hetke läbirääkimiste seisust ning turuosaliste ootusest andis Euroopa finantsturgude assotsiatsiooni (AFME) tegevjuht T. van de Werve de Schilde. Eelnimetatud organisatsioon esindab juhtivaid Euroopa ja ülemaailmseid pangandusettevõtteid ning teisi olulisi kapitalituru osalisi. AFME näol on tegemist veel ka Euroopa finantsturgude häälega, kes on eelnevalt koostanud analüüse, avaldanud seisukohti ning omab väärtuslikku ekspertiisi nii regulatsioonide kui laiemates kapitalituru küsimustes.

Lisaks ümarlaua liikmetele oli kohale kutsutud veel ka Ühendkuningriigi poolse strateegiagrupi (IRSG) juht Mar Hoban, kes tutvustas IRSG poolset kolmandat raportit, kus kirjeldatakse mudelit, mis hõlbustaks piiriüleste finantsteenuste osutamist Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel.