EBRD avalikustas Eesti strateegia aastateks 2016-2020

Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupank (EBRD) avaldas perioodi 2016-2020 Eesti strateegia, mille eesmärk on toetada eelkõige Eesti energia- ja kapitalituru arengut.

Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupank (EBRD) avaldas perioodi 2016-2020 Eesti strateegia, mille eesmärk on toetada eelkõige Eesti energia- ja kapitalituru arengut.

Energiaturu toetamise eesmärk on kohalike energiaallikate ressursside senisest tõhusam kasutamine. Kapitaliturgude edendamise eesmärk on erasektori konkurentsivõime suurendamine innovatsiooni kaudu.

FinanceEstonia liikme Finora Capital juhi Andrus Alberi hinnangul on kapitaliturgude arendamise vajadus seni Eestis leidnud riigi tasandil liialt vähe tähelepanu. Riigile on küll FinanceEstonia, Nasdaq Tallinna ja teiste oluliste osapoolte poolt aastate jooksul tehtud rida ettepanekuid, kuid aktiivset elluviimist pole need leidnud.

“Tuleb nõustuda EBRD hinnanguga, et vaatamata Eesti edusammudele pakub riigi finantssektor vähe alternatiive tavapärastele pangalaenudele. Samas on selleks olemas nõudlus näiteks alustavate ettevõtete puhul. Samuti märgib strateegia, et vähenenud on ettevõtete võlakirjade turg. EBRD soovitab kaaluda hüpoteekvõlakirjade turu täiendavat reguleerimist. See toetaks kommertspankade tegevust, kuid oleks kasulik ka teistele krediidiandjatele,” kommenteeris Alber.

EBRD viitab Eesti strateegias ka tarbijakrediidi turu vähesele arengule. Strateegia leiab, et Eesti jääb endiselt innovatsioonisuutlikkuselt allapoole Euroopa Liidu keskmist ning uuenduslike ettevõtete rahastamist takistab vähearenenud ja killustatud era- ja riskikapitali sektor.

Strateegia kavand on leitav siit

Finora Capital juhi Andrus Alberi pikemat kommentaari saab lugeda siit

EBRD on liikmesriikide omanduses olev pank. EBRD liikmeteks on 66 riiki, lisaks Euroopa Liit ja Euroopa Investeerimispank. EBRD loodi eesmärgiga toetada Kesk- ja Ida-Euroopa riikide siirdemajandusi. EBRD on varasemalt rahastanud Eestis 640 miljoni euro väärtuses 80 projekti.