​​EASi ja KredExi ühendasutusega kohtumisel jäid kõlama fintechide toetamine ja kapitaliturgude areng

FinanceEstonia esindajad kohtusid märtsi lõpus EASi ja KredExi ühendamisel loodud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhtkonnaga. Vastastikku tutvustati oma tegevussuundi ja eesmärke ning otsiti koostöövõimalusi.

FinanceEstonia esindajad kohtusid märtsi lõpus EASi ja KredExi ühendamisel loodud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhtkonnaga. Vastastikku tutvustati  oma tegevussuundi ja eesmärke ning otsiti koostöövõimalusi.

Kohtumisel arutati fintech strateegia olulisuse teemal ning tõdeti, et fintech sektor on seni jäänud teenimatult riigi fookusest välja. FinanceEstonia on seisukohal, et fintech ettevõtteid tuleb käsitleda võrdväärselt teiste sektoritega ning nende arengut teadlikult toetada, kuna sektor loob kõrget lisandväärtust, töökohti ja eksporditulu. Sellest tulenevalt on oluline liikuda kiiresti ja sisuliselt edasi riikliku fintech strateegia loomisega. 

FinanceEstonia ootus on muuhulgas, et Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võtaks varasemast tugevama positsiooni kapitaliturgude toetamise osas ning muutuks ka ise oluliseks osaks kapitaliturust.

Üheks sisuliseks kapitalituru tõrkeks on pikaajalise strateegilise investori ehk nurgakivi investori puudumine Eestis. FinanceEstonia nägemuses võiks EASi ja KredExi ühendasutusel olla oluline roll selle turutõrke ületamisel. Selleks võiks luua fondi, mis investeeriks turutingimustel Eestis tegutsevate ettevõtete võlakirjadesse või teistesse laenutoodetesse. Nurgakivi investori olemasolu on oluline ka välisinvestorite kaasamiseks. 

Kohtumisel osalesid Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA juht Lauri Lugna ja juhatuse liige Paul Kalle ning SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai. FinanceEstoniat esindasid juhatuse esimees Kaido Saar, kapitaliturgude töögrupi juht Aare Tammemäe, juhatuse liige Andrus Alber ning tegevjuht Anu Müürsepp. Lepiti kokku jätkukohtumine, et vahetada mõtteid teemadel, mida sel korral ei jõutud arutada.