Balti riigid hakkavad ühiselt kapitaliturgu arenda

Balti riikide rahandusministrid sõlmisid 2017. aasta lõpus ühise kapitaliturgude arendamise koostööleppe, et tõsta investorite huvi piirkonna vastu ning meelitada ligi uusi finantstooteid. 

Balti riikide rahandusministrid sõlmisid 2017. aasta lõpus ühise kapitaliturgude arendamise koostööleppe, et tõsta investorite huvi piirkonna vastu ning meelitada ligi uusi finantstooteid. 

“Balti turud eraldi võttes on üsna pisikesed ja nii käsitlevad välisinvestorid meid tihti ühtse majandusruumina, kuigi siinsed regulatsioonid võivad üsna erinevad olla,” ütles rahandusminister Tõniste koostööleppe allkirjastamisel.

Kokkuleppe lisas on ka näidisloetelu võimalikest koostöövaldkondadest. Näiteks on kõigis Balti riikides aktuaalne ühisrahastuse regulatsioon. Leedus on seadus vastu võetud, Lätis on eelnõu saadetud arvamusringile, Eestis on seni toetutud iseregulatsioonile. Samas eeldaks riikide vastastikune tunnustamine ka Eestis teatud nõuete kehtestamist.

Balti riikide rahandusministrite kokkuleppe leiab siit