BaltCap sai Eestis ainulaadse tegevusloa

Baltikumi suurim erakapitali fondivalitseja BaltCap sai esimesena Eestis Finantsinspektsioonilt alternatiivfondi valitseja (AIFM) täieulatusliku tegevusloa.

Baltikumi suurim erakapitali fondivalitseja BaltCap sai esimesena Eestis Finantsinspektsioonilt alternatiivfondi valitseja (AIFM) täieulatusliku tegevusloa. Luba annab õiguse nii pakkuda kui ka valitseda alternatiivseid investeerimisfonde kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, mis muuhulgas võimaldab senisest laialdasemalt kaasata kapitali Balti regiooni ettevõtete kasvu toetamiseks.

Kui seni on BaltCap tegutsenud kuni 500 miljoni eurost varade mahtu haldavatele fondivalitsejatele kehtiva leebema režiimi alusel ehk registreerimiskohustusliku fondivalitsejana, siis alates augustist haldab BaltCap oma fonde täiemahulise tegevusloa kohustusliku fondivalitsejana Finantsinspektsiooni järelevalve all. Tegevusloast tulenevate reeglite järgimine ning sellega kaasnev läbipaistvus muudab BaltCapi fondid atraktiivsemaks ja ligipääsetavamaks senisest oluliselt laiemale investorite võrgustikule.

BaltCapi õigus- ja vastavusosakonna juhi Maido Lillemetsa sõnul on AIFM litsents osa Euroopa Liidu regulatiivsest raamistikust, mis on loodud alternatiivfondi valitsejate järelevalve ja tegevuse ühtlustamiseks liikmesriikides. “Nõuded hõlmavad nii riskijuhtimist, aruandlust, investorite kaitset, tasustamist, kapitalinõudeid kui ka palju muud. Kõnealuse tegevusloa omandamine on märkimisväärne saavutus, mis kinnitab BaltCapi vastavust nendele rangetele standarditele. Investoritele peaks see andma sealjuures kindlust, et nende investeeritud raha on kindlates kätes,” ütles Lillemets.

BaltCapi juhtivpartneri Martin Kõdari hinnangul on täiemahuliseks alternatiivfondi valitsejaks kasvamine BaltCapi jaoks uus etapp koos uute võimalustega Baltikumi ettevõtete arengu kiirendamisel. “BaltCap on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud – meie fondid on tänaseks kaasanud kokku üle 700 miljoni euro. Oleme käivitanud uusi investeerimisstrateegiaid ja meelitanud uusi investoreid, laiendanud oma sihtturge ja  meeskonda,“ ütles Kõdar.

“AIFM täislitsentsi saamine on kvaliteedimärk, mis BaltCapi kasvu jätkudes näitab meie püüdlusi tegevuse läbipaistvuse, professionaalsuse ja regulatiivse vastavuse põhimõtete järgimisel. Kõige olulisem on, et see toetab meie missiooni ehitada Balti regiooni ettevõtetest rahvusvahelised äritšempionid ja pakkuda oma investoritele parimaid investeerimislahendusi,“ lisas Kõdar.

Kuula ka BaltCapi õigus- ja vastavusosakonna juhi Maido Lillemetsa ning BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdari intervjuud Äripäeva raadiole siit.