Avati Eesti esimene klastreid koondav veebileht!

Veebilehe eesmärk on tõsta teadlikkust Eesti klastritest, anda ülevaatlikult infot nende kohta ja teha Eesti klastrid nähtavaks nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Tallinna Ettevõtlusameti eestvedamisel valmis veebileht  www.estonianclusters.ee, mis sisaldab eesti ja inglise keeles infot Eestis tegutsevate klastrite, klastri partnerite ja klastreid soosivate ärikeskkondade kohta.

Veebilehe eesmärk on tõsta teadlikkust Eesti klastritest, anda ülevaatlikult infot nende kohta ja teha Eesti klastrid nähtavaks nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Veebileht koondab täna infot kokku 18 Eesti klastrist. Ühtlasi kutsutakse klastriveebiga liituma ka teisi juba tegutsevaid ja alustavaid kooslusi.

„Klastriveeb on tehtud kõigi Eestis tegutsevate klastrite koostööna ja koondab ülevaatlikult infot justkui aken, mille avanemisel leitakse tee vajaliku klastrini (konkreetse klastri veebileheni). Klastriveebi info on kokkuvõtlik, kuid annab võimaluse leida kiiresti endale vajalik. Eesti on väike riik ja selline koostöös valminud veebileht loob justkui ühe virtuaalklastri, mis tegeleb Eesti majanduse arendamisega,“ ütles Krõõt Kilvet, FinanceEstonia klastri tegevjuht.

Klaster on ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes sarnast majandushuvi jagades viivad ellu klastri algatusi. Tallinna Ettevõtlusamet algatab ja juhib koostööd klastrikoosluste vahel, tõstab teadlikkust Eesti klastritest ja töötab selle nimel, et klastrikooslustest sünniks uusi tooteid ja teenuseid, mis oleksid edukad rahvusvahelisel turul.