Ausale krediidiandjale viitab hea tava märgis

FinanceEstonia juhatus kinnitas aprillis kaheksale ettevõttele “Krediidiandjate ja –vahendajate Hea Tava 2018” märgised.

FinanceEstonia juhatus kinnitas aprillis kaheksale ettevõttele “Krediidiandjate ja –vahendajate Hea Tava 2018” märgised.

Bigbank, Bondora, Creditstar, Finora Capital, Mogo, Monefit Estonia, Placet Group ja TF Bank kinnitavad FinanceEstonia poolt väljaantava hea tavaga liitumisega, et lähtuvad põhimõtetest, mis aitavad kaasa ausale ja vabale konkurentsile, usaldusväärse finantssüsteemi toimimisele ja krediidiandjate hea maine kindlustamisele. Kokku tegutseb Eestis Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel 52 krediidiandjat ja –vahendajat.

Sektoriülese tavaga soovivad krediidiandjad rõhutada heade äritavade olulisust ning teavitada oma kliente, töötajaid ja teisi huvigruppe järgitavatest põhimõtetest. Tava järgimine ei vabasta ettevõtjaid õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisest. Hea tavaga on oodatud liituma kõik tegevusloa alusel Eestis tegutsevad krediidiandjad ja –vahendajad.

FinanceEstonia juhatuse esimehe Andrus Alberi sõnul on krediidiandjate hulgas olnud ajalooliselt neid, kelle hämar tegutsemisstiil on sektori maine alla kiskunud. Tänaseks on turg siiski korrastunud, mistõttu soovitab finantssektori esindusorganisatsioon vaadata üle ka hetkel kehtiv finantsteenuste reklaami piirangute regulatsioon. “Finantsteenuste reklaamikeeld takistab praegusel kujul uute tegijate, teenuste ja toodete turule toomist ning on seetõttu pigem vastuolus tarbijate huvidega,” ütles Alber.

FinanceEstonia soovitab sektori läbipaistvuse eest aktiivse seisjana eristada ka finantsteenuse reklaam muust krediidiandjate poolt avaldatavast infost ning teeb ettepanekulaiendada tarbijakrediidi reklaamis lubatava teabe mahtu. “Konkurentsi olukorda parandaks oluliselt see, kui lepingu olulisi tingimusi oleks lubatud vastutustundlikul viisil avaldada,” lisas FinanceEstonia juhatuse esimees.