Äripäev: Kapitaliturg vajab nišitooteid. Peagi avaneb Euroopa turg

Eesti Panga president Ardo Hanssoni hinnangul ei ole võluvitsa, millega Eesti kapitaliturgu elavdada, küll aga võiks rohkem tekkida nišitooteid.

Eesti-Panga-president-Ardo-HanssonEesti Panga president Ardo Hanssoni hinnangul ei ole võluvitsa, millega Eesti kapitaliturgu elavdada, küll aga võiks rohkem tekkida nišitooteid.

Euroopa Komisjon loob kapitaliturgude liitu, mis peaks kapitalituru elavdamisele kaasa aitama kogu Euroopas. Plaanist räägiti lähemalt eile Eesti finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia rahvusvahelisel foorumil. Arutati kapitaliturgude liidu loomise ning finantstehnoloogia valdkonna muutuste üle Euroopas.

Ettevõtetele suuremad võimalused. Eesti Panga president Ardo Hansson ütles enne foorumit intervjuus, et kapitalituru arenemine tähendaks ettevõtetele täiendavaid finantseerimisvõimalusija paremaid hinnatingimusi. “Mida rohkem konkurentsi, seda madalamad hinnad on,” lausus ta.

“Kindlasti ühte võluvitsa ei ole, et teed üks või kaks liigutustja raha liigub. Paljudes valdkondades peab asju üle vaatama – kas regulatiivne keskkond diskrimineerib või soodustab, kuidas maksustamine ja järelevalve on,” märkis Hansson. Ta ei tahtnud tuua näiteid, mis täpsemalt peaks kapitaliturul muutuma, sest pole enda sõnul valdkonnaga sedavõrd kursis. Ta ütles vaid: “Tundub, et need on teemad, millele peaks otsa vaatama.”
Hansson ei usu, et riigivõlakirjade emiteerimine kapitaliturgu oluliselt elavdaks, võibolla aitaks vaid natuke kaasa. “Lätis ja Leedus on võlakirjad olemas, aga ega see võlakirjaturg seal palju paremini ei toimi,” nentis ta.

Hansson ütles, et turud toimivad paremini siis, kui on rohkem mahtu, rohkem inimesi, rohkem SKTd. “Kui turg ei arene, siis võibolla on vaja rohkem nišitooteid, mis ümber turu tekivad ja võivad teenindada ka teisi turge,” arutles Hansson.

Hansson nentis, et kindlasti on paljudel ettevõtetel lihtsam minna panka kui võlakirju emiteerida, sest kulud on selles süsteemis madalamad. “Turg võiks olla mitmekesisem, kui ta praegu on, praegu on liiga pangakeskne,” lisas ta.
Euroopa Komisjoni finantsteenuste ja kapitaliturgude peadirektoraadi töötaja Niall Bohan rääkis foorumil, et pärast kapitaliturgude liidu loomist saaksid ettevõtted raha kaasata nii Eestist kui ka väljastpoolt, sest kapitaliturg toimiks riikideüleselt.

Bohan tõdes, et Eestis on pangandusturg hästi arenenud ja sealt raha kaasamisega probleeme ei ole, aga igal pool Euroopas see nii ei ole.

Ettevõtjatele rohkem võimalusi. Finance-Estonia juhatuse esimees Aare Tammemäe ütles, et hästi toimivad kapitaliturud täiendaksid pangandusturgu ja võimaldaks väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel kaasata kasvuks vajalikku kapitali nii Eestist kui ka väljastpoolt. “Eriti on Eesti ettevõtjatel puudu omakapitalilaadset finantseerimist ning võlakirjainstrumente,” rääkis Tammemäe, kes oli ka foorumi eestvedaja.

“Riik peaks kasutama ära soodsa aja finantseerimisturul ja jõulisemalt investeerima taristusse ning kasvuvaldkondadesse, et suurendada majanduskasvu ja luua töökohti. Lisaks riiklikele investeeringutele on erinevad mudelid, kus luuakse võimalused erainvestorite kaasamiseks. Hea näitena võib tuua välja Baltic Innovation Fondi initsiatiivi,” kinnitas Tammemäe.

Bohani sõnul on Euroopa Komisjonil tegevuskava, millega kapitaliturule elu sisse puhuda, sama plaan on Tallinna börsil Baltimaade turuga.


Tasub teada: 
Mida tahab saavutada kapitaliturgude liit?

Parandada nende ettevõtete ligipääsut urupõhisele rahastusele, mis soovivad kapitali suurendada.
Luua tingimused piiriülestele investeeringutele ja kõrvaldada poliitilised barjäärid kapitalile.
Soodustada investeerimist jaeja institutsionaalsetele investoritele ning luua täiendavat tulu, et pensione paremini rahastada. Suurendada investeeringute kättesaadavusti nfrastruktuuri.
Luua tugevam omakapitalikultuur Euroopas ja murda võla / fikseeritud tulu sõltuvust.
Jälgida ja juhtida riski ülekandumist pangandusest mittepangandusega seotud kanalitesse – makrotasandi mõõde.

ALLIKAS: NIALL BOHAN EUROOPA KOMISJONI FINANTSTEENUSTE JA KAPITALITURGUDE PEADIREKTORAADIST

FinanceEstonia

Loodud 2011. aastal.
Esindab finantssektori organisatsioone.
Eesmärk luua liikmetele arenguvõimalusi ja toetada majandusarengut valdkonna rahvusvahelistumise, innovatsiooni ja kapitali kättesaadavuse parandamise kaudu.
Koondab enam kui 50 liiget ja koostööpartnerit.

Äripäev, 14.05.15
“Kapitaliturg vajab nišitooteid. Peagi avaneb Euroopa turg”, autor Virge Haavasalu