Andrus Alber: aasta märksõnadeks on pensionisambad, võitlus rahapesuga ja fintech

Lõppev aasta oli FinanceEstoniale ja Eesti finantssektorile laiemalt väga sündmusterohke. Oli turult lahkujaid ja uusi tulijaid, oli uusi teemasid ja vanade teemade hoogsaid arenguid. Kokkuvõttes on Eesti finantsteenuste sektor kindlasti tugevatel alustel ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline.

Lõppev aasta oli FinanceEstoniale ja Eesti finantssektorile laiemalt väga sündmusterohke. Oli turult lahkujaid ja uusi tulijaid, oli uusi teemasid ja vanade teemade hoogsaid arenguid. Kokkuvõttes on Eesti finantsteenuste sektor kindlasti tugevatel alustel ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Kui püüda välja tuua FinanceEstonia vaates kolm kõige olulisemat 2019. aasta märksõna, siis need oleks pensionisambad, võitlus rahapesuga ja fintech.

Valitsus soovib Eesti pensionisüsteemi väga oluliselt muuta. See mõjutab nii finantsteenuste turgu kui ka suuremat osa kapitaliturgude osalisi. Rääkimata 700 000 üksikisikust ja nende finantskirjaoskusest. Oleme olnud selles avalikus debatis aktiivsed osalised ning pakume oma teadmisi ja nõuandeid sel teemal ka tuleval aastal. Rahapesuvastase võitluse teemadest ei saa mööda suurtest pankadest ega ka paljude meie liikmete igapäevasest tegevusest rääkides. Just seepärast otsustasime panna kokku eraldi selle valdkonna tegevusjuhendi väiksematele turuosalistele ja loodame juhendiga tulla välja juba 2020. aasta I kvartali jooksul.

Eesti fintech sektor on lõppeval aastal olnud väga aktiivne – mitmed ettevõtted on kaasanud märgatavas mahus uusi investoreid, on laienetud uutele turgudele, esinetud paljudel konverentsidel. Ja mis väga oluline, loodud on hulk töökohti nii Eestis kui ka mujal maailmas. Meie fintech ettevõtete hoogsa tegevuse tulemusena on FinanceEstonial palutud lõppeval aastal tutvustada seda sektorit ja ettevõtteid paljude riikide delegatsioonidele. Usun, et fintech valdkonnas ei ole põhjust oodata uuel aastal tempo langust.

Lisaks eelpool viidatud kolmele teemale on 2020. aastal olulisel kohal kindlasti ka ühisrahastusega seonduv. Ühelt poolt näeme järjest rohkem nii Eesti kui ka Euroopa Liidu tasandil algatusi selle sektori suuremaks reguleerimiseks. Teisalt oleme FinanceEstonia poolt uuendamas ühisrahastuse head tava ning tahame juba 2020. aasta alguses anda välja ka selle sektori uued märgised. Ka krediidiandjate hea tava märgised plaanime 2020. aasta alguses kohe välja anda.

Usun, et 2020. aasta tuleb FinanceEstonia ja meie liikmete jaoks väga tegus ja sündmusterohke. Loodan, et liikmed näevad meie tegevuses olulist lisaväärtust ning meiega liitub ka uusi liikmeid. Suur tänu kõigile liikmetele, kes läbi aktiivse osaluse töögruppides, töögruppe juhtides, meie seisukohti koondades, meid seminaridel, poliitikute ja ametnikega kohtudes või meedias on esindanud! Meie organisatsioon saab olla vaid nii tugev kui tugevad ja aktiivsed on meie liikmed. Ja eraldi tänu on ära teeninud meie tegevjuht Anu Müürsepp, kes on suutnud kogu seda tohutut infohulka ja teemasid edukalt hallata ning võimaldab meil vaadata 2020. aastasse enesekindlalt ja optimistlikult.

Andrus Alber, FinanceEstonia juhatuse esimees