Aare Tammemäe: kapitaliturgude arendamine vajab strateegilist vaadet

Kapitaliturgude töögrupi juhi Aare Tammemäe sõnul on tugev ja toimiv kapitaliturg Eesti majanduskasvu nurgakivi.

FinanceEstonia kapitaliturgude töörühma eesmärk on tagada tugev regionaalne kapitaliturgude ökosüsteem ühes paljude turuosaliste, finantseerimisvõimaluste ja investeerimisvalikutega. 

Kapitaliturgude töögrupi juhi Aare Tammemäe sõnul on tugev ja toimiv kapitaliturg Eesti majanduskasvu nurgakivi. Hästi toimiv kapitaliturg toetab ettevõtluse arengut, panustab uute töökohtade loomisesse ja inimeste sissetulekute kasvatamisesse ning aitab muutlikele majandusoludele paremini vastu pidada.

Eesti kapitaliturud kuuluvad seni endiselt väiksemate sekka Euroopa Liidus ja maailmas. Seetõttu on kapitaliturgude töögrupi eesmärk avaliku ja erasektori koostöös töötada välja strateegiline vaade siinse kapitalituru terviklikuks arendamiseks, et tagada paremaid rahastusvõimalusi ettevõtetele ja uusi investeerimisvõimalusi inimestele.

Töögrupi fookuses on riigivõlakirjade noteerimine jaeinvestoritele ning riigiettevõtete aktsiate ja võlakirjade aktiivsem avalik pakkumine. Samuti seistakse selle eest, et tekiks võimalus krediidiandjate võlakirjade noteerimiseks kohalikul börsil. Jätkuvalt tuntakse puudust tugevatest institutsionaalsetest investoritest. Viimasel ajal on olnud aktuaalne ka rahapesu tõkestamise halduskoormuse temaatika. Nendel ja veel mitmetel teemadel käib aktiivne suhtlus riigi esindajatega ning dialoog on läinud varasemast oluliselt sujuvamaks.