Kuulamissoovitus / TRINITI eetris: “Kuidas tagada vastutustundlik laenuturg?”

Kas vastutustundliku laenuturu tagamiseks tuleb tarbija kohtus alasti kiskuda? Või on üle-laenamise vältimiseks kulukast kohtumenetlusest tõhusamaid ja odavamaid lahendusi? Millised on tarbijakrediidisektori ootused riigile? Nendel teemadel arutlesid Äripäeva raadio saates "TRINITI eetris" Bigbanki juht ja FinanceEstonia krediidiandjate töögrupi juht Martin Länts, Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat ja FinanceEstonia juhatuse liige Katri Tomson ning LHV Finance jurist ja vastavuskontrolli spetsialist Liina Heinmäe.

Kuulamissoovitus / TRINITI eetris: “Kuidas tagada vastutustundlik laenuturg?”

Kas vastutustundliku laenuturu tagamiseks tuleb tarbija kohtus alasti kiskuda? Või on üle-laenamise vältimiseks kulukast kohtumenetlusest tõhusamaid ja odavamaid lahendusi? Millised on tarbijakrediidisektori ootused riigile? Nendel teemadel arutlesid Äripäeva raadio saates “TRINITI eetris” Bigbanki juht ja FinanceEstonia krediidiandjate töögrupi juht Martin Länts, Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat ja FinanceEstonia juhatuse liige Katri Tomson ning LHV Finance jurist ja vastavuskontrolli spetsialist Liina Heinmäe.

Saates analüüsiti riigi panust seadusloomesse ning keskenduti murrangulistele muutustele tarbijakrediidivaidlusi puudutavas kohtupraktikas. Ühtlasi edastati vastutustundlike pankade ja krediidiandjate vaadet, et oluliselt tõhusam ja odavam on lahendada lõhkilaenamisega seotud probleeme ja tegeleda vastutustundliku laenuturu tagamise küsimustega krediidisuhte ahela alguses ehk krediidi andmise eel, mitte lõpufaasis, kus võlga tuleb sisse nõudma minna kuluka kohtumenetluse kaudu.

Vastutustundetu krediiditurg on kogu ühiskonnale suur murekoht. Eelmise aasta lõpust pärinevas kohtulahendis antud Riigikohtu juhistega üritatakse tugevalt piirata võimalusi nõuda tarbijalt kõrgemat intressi ja muid kõrvalkulusid nende laenuvõlgnevuste puhul, kus enne laenu andmist ei ole tarbija krediidivõimelisuses nõuetekohaselt veendutud või ei suudeta seda kohtus tõendada. Saatest jäi kõlama mõte, et oluliselt odavam ja tõhusam oleks lahendada sama probleemi teisest otsast.

Saatekülaliste hinnangul tuleks laenuturu päriselt vastutustundlikult (sh ka tarbijad ise oleks vastutustundlikumad) toimimiseks  panustada tarbijate finantskirjaoskusesse, viia sisse vajalikud seadusemuudatused ning tagada krediidipakkujatele vajalikud tööriistad tarbija krediidivõimelisuse kontrollimiseks. See aitaks tarbijakrediidivaidlusi ennetada ning kohtute koormust vähendada.

Kokkuvõttes pandi finantssektori esindajate poolt südamele, et kergekäelise laenuandmise ohjamiseks on vältimatult vajalikud järgmised riigi poolsed sammud:

  1. luua krediidipakkujatele tõhus tööriist positiivse krediidiregistri näol;
  2. tagada krediidipakkujatele ja võlamenetluses ka inkassodele ligipääs vajalikele andmetele negatiivses krediidiregistris (ehk maksehäireregistris);
  3. võtta vastu krediidiinkassode ja -ostjate seadus, mis annaks õiguskindla keskkonna nii krediidipakkujatele, -võtjatele kui ka võlgade sissenõudjatele. Krediidipakkujatel peab olema seaduslik alus ja võimalus avaldada kohtule (vajadusel väljastada ka inkassole) vastutustundlikku laenuandmist tõendavaid andmeid ilma, et nad rikuks pangasaladust, ärisaladust või isikuandmete kaitse nõudeid.

Kuula saadet: https://www.aripaev.ee/raadio/episood/triniti-eetris