Viis esimest portaali võtsid omaks ühisrahastuse hea tava põhimõtted

FinanceEstonia ja advokaadibüroo Deloitte Legal koostöös valminud ühisrahastuse hea tavaga liitusid esimesed viis Eestis ühisrahastust pakkuvat platvormi. Ametliku kvaliteedimärgi said Bondora Capital, Crowdestate, Estateguru, Fundwise ning Investly Holding.

104ww0a7091

FinanceEstonia ja advokaadibüroo Deloitte Legal koostöös valminud ühisrahastuse hea tavaga liitusid esimesed viis Eestis ühisrahastust pakkuvat platvormi. Ametliku kvaliteedimärgi said Bondora Capital, Crowdestate, Estateguru, Fundwise ning Investly Holding.

Hea Tava on turupõhine instrument, mille koostamise initsiatiiv tuli portaalipidajatelt endilt ning mis on piisavalt paindlik, et arvestada kõikide võimalike ühisrahastuse ärimudelite eripärasid.

“Hea tava loomisega on püütud vältida ühisrahastusportaalide pidajate lämmatamist liigselt koormavate regulatiivsete nõuetega. Eesmärk on toetada sektori kasvu kerge, lihtsa ja paindliku raamistikuga, jättes innovatsiooniks hingamisruumi,” selgitas FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi juht ja advokaadibüroo Deloitte Legal vandeadvokaat Merit Lind.

Portaalipidajad, kes soostuvad järgima hea tava nõudeid, kinnitavad seeläbi, et nad on valmis suurendama oma tegevuse läbipaistvust investorite huvides. “Hea tava rikkumisel võib FinanceEstonia keelata väljastatud kvaliteedimärgise kasutamise ning avalikustada portaalipidaja rikkumise ja selle tagajärgede kohta teatise,” lisas Lind.

Hea tava annab juhised, millest lähtuda, et platvormide tegevus oleks klientidele arusaadav ja läbipaistev. Samas ei vabasta hea tava järgimine ühisrahastusportaali pidajat õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisest. FinanceEstonia eestvedamisel välja töötatud ühisrahastuse hea tavaga saavad liituda kõik Eestis tegutsevad ühisrahastust pakkuvad portaalid. Kvaliteedimärk antakse platvormidele kord aastas.