Uued nõuded Eestis krüptoraha litsentse omavatele ettevõtetele

Möödunud aasta lõpus võttis riigikogu vastu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamie seaduse uue redaktsiooni, mille muudatused puudutavad eeskätt krüptoraha teenusepakkujaid. Muudatuste peamine eesmärk on tugevdada rahapesu andmebüroo positsiooni krüptorahaga seotud ettevõtetele litsentside andmise ja nende järelevalve menetlustes.

Möödunud aasta lõpus võttis riigikogu vastu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamie seaduse uue redaktsiooni, mille muudatused puudutavad eeskätt krüptoraha teenusepakkujaid. Muudatuste peamine eesmärk on tugevdada rahapesu andmebüroo positsiooni krüptorahaga seotud ettevõtetele litsentside andmise ja nende järelevalve menetlustes.

Peamised muudatused on:

  • praegused kaks erinevat litsentsi liidetakse üheks kahe teenusega litsentsiks;
  • regulatsioon laieneb krüptoraha vahetamisele teise krüptoraha vastu;
  • uue taotluse riigilõiv tõuseb 345 eurolt 3300 eurole;
  • “tunne oma klienti” ja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete nõuetelevastavuse tingimused võrdsustuvad finantsasutustele esitatavate tingimustega;
  • ettevõtte registrijärgne asukoht, tegelik äritegevus ja juhatuse asukoht peab olema Eestis;
  • osakapitali alammäära nõue on 12 000 eurot (hetkel on see 2500 eurot);
  • rahapesu andmebürool on litsentsi väljastamise otsuse tegemiseks aega 60 päeva, võimalusega pikendada seda 120 päevani (praegu 30 päeva);
  • rangem juhatuse liikmete riskihinnang.

Muudatused jõustuvad 10. märtsil 2020. Kehtivate litsentsidega ettevõtted peavad viima oma tegevuse uute nõuetega vastavusse 1. juuliks 2020.

Autorid: Nikolay Demchuk, Karolina Ullman (Advokaadibüroo NJORD)