Tööd alustab FinanceEstonia kindlustuse töögrupp

Juhatuse otsusega alustab tööd FinanceEstonia kindlustuse töögrupp, mille peamiseks eesmärgiks on toetada kindlustusturu arengut Eestis. Valdkonda mõjutavad mitmed olulised regulatsioonid ning liikmetel on võimalus rääkida kaasa sektori kujundamisel.

Juhatuse otsusega alustab tööd FinanceEstonia kindlustuse töögrupp, mille peamiseks eesmärgiks on toetada kindlustusturu arengut Eestis. Valdkonda mõjutavad mitmed olulised regulatsioonid ning liikmetel on võimalus rääkida kaasa sektori kujundamisel.

FinanceEstonia liikmetest on uude töögruppi kaasatud Aon Kindlustusmaakler, Balcia Kindlustus, Cachet Insurance Broker, Coop Kindlustusmaakler, IIZI Kindlustusmaakler, LHV Kindlustus, Lyfery Insurance, advokaadibüroo Lextal ning Telia. Töögruppi asub juhtima IIZI Kindlustusmaakleri juhatuse esimees Igor Fedotov. Avame intervjuus, kes on uue töögrupi juht ning millised teemad saavad olema fookuses.

Millega sa igapäevaselt tegeled ja mis on sinu taust kindlustussektoris?

Olen kindlustuse sektoris tegev alates 1998. aastast, kui alustasin kindlustusseltsis Leks varakindlustuse riskiinsenerina. Sealt edasi liikusin 2000. aastal kindlustusmaakleri ärisse (Hansa Kindlustusmaakler). Aastal 2006 liitusin IIZI’iga ning aastast 2010 olen IIZI Kindlustusmaakler AS juhatuse esimees. Vahepealsetel aegadel on olnud minu vastutusalas ka Läti ja Leedu ettevõtted. Tänaseks olen IIZI’ga seotud ka Soome ettevõtte nõukogus. Lisaks igapäevatööle olen ligi kümme aastat olnud Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu juhatuse esimees.

Mis on sinu senine kokkupuude FinanceEstoniaga ning miks otsustasid uue töögrupi loomise ja juhtimise väljakutse vastu võtta?

Esimene kokkupuude oli mõned aastad tagasi, kui IIZI liitus FinanceEstoniaga. Juba algusest peale oleme flirtinud mõttega luua suurem kindlustuse vaade, kuna kindlustus on finantsmaailma oluline komponent. FinanceEstoniaga liitus järjest uusi kindlustuse valdkonna tegijaid, siis tundus selle mõtte realiseerimine aina loogilisema sammuna. Kuna olin siin üheks kaasarääkijaks ning tunnen valdkonda hästi, siis nõustusin ka töögrupi juhtimise vastutuse enda kanda võtma.

Kellele ja miks FinanceEstonia kindlustuse töögrupp loodud on?

Paljud FinanceEstonia liikmed on täna juba ka kindlustuse turustamise erinevates rollides (agent, maakler, kindlustusandja) ja siin on võimalik tekitada palju ühisosa. Siiani on rohkem nähtavad olnud kindlustusandjad ja kindlustusmaaklerid, kes läbi erialaliitude on aktiivselt osalenud erinevates kindlustuse teemalistes aruteludes ja vastava keskkonna loomises. Läbi FinanceEstonia ja kindlustuse töögrupi on võimalik tuua pilti kõik turustajad ehk kindlustuse agendid, kelle vaade siiani on aruteludest kõrvale jäänud. Soovime luua turustaja neutraalse vaate ja rääkida aktiivselt kaasa kindlustuskeskkonna kujundamisel. Lisaks töögrupi olemasolevatele liikmetele on loomulikult teretulnud ka uued liitujad.

Mis teemad on kindlustuse valdkonnas hetkel kõige aktuaalsemad?

Hetkel on kõige kuumem teema liikluskindlustuse seaduse uuendamine. Sellega seotud erinevad teemad on juba leidnud kajastust ka meedias. Kindlustuse valdkonnas tekivad sageli aktiivsed arutelud seoses uute või muutuvate regulatsioonidega. Kindlasti tuleb varsti pilti ka finantsombudsman ning sellega kaasnev mõju kindlustuse valdkonnale. Üks oluline asjaolu, miks FinanceEstonia kindlustuse töögrupi asutasime peitub vajaduses koondada kõik erinevad kindlustuse turustajad ühe laua taha ning toetada kindlustusturu arengut.

Millised on esimesed mõtted seoses töögrupi ühiste tegevustega? 

Tegelikult on teemasid palju. Valdkonda mõjutavad mitmed olulised regulatsioonid, mille osas saame kaasa rääkida. Sellisteks regulatsioonideks on näiteks IMD (kindlustuse vahendajate direktiiv) ja sellega seonduvad arengud Euroopas. See on peamiseks kindlustuse turustajate tööd reguleerivaks seaduseks. Samuti on kindlustuse valdkonda avatust juurde tooma tulemas ka nn. Open Insurance. See on veel Euroopa tasandil väga varajases arengufaasis, kuid tegemist on olulise muutusega, mille osas kaasa rääkida. Lisaks veel finantsombudsmani tekkimine meie turule, mida on Finantsinspektsioon juba ka erinevate nurkade alt avanud. Hetkel kõige kuumem teema on aga MID ülevõtmine ehk uus liikluskindlustuse seadus.