24. jaanuar

09:30 — 13:45

FinanceEstonia

Välismaalaste seaduse muudatused ja tugi ettevõtetele välisvärbamisel

14. detsembril kinnitas Riigikogu välismaalaste seaduse muudatused, mis peaksid oluliselt lihtsustama välismaalaste värbamist ja Eestisse tööle asumist. Mida täpsemalt muudatused ettevõtete vaates tähendavad, sellest saabki seminaril aimu. Lisaks antakse seminaril ülevaade riigi poolt pakutvatest tugiteenustest välisvärbamisel ja välistöötajate kohanemisel.

Sihtrühm: välisvärbamisega tegelevate ja tegeleda plaanivate ettevõtete personalispetsialistid ja -juhid.

PÄEVAKAVA

9.30 Registreerimine

10.00 Avasõnad Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Paltsilt

10.10 Välismaalaste seaduse jõustunud muudatused. Killu Vantsi, Siseministeeriumi nõunik

Ettekandes antakse ülevaade,

 • kuidas mõjutavad jaanuaris 2017 jõustunud välismaalaste seaduse muudatused välimaalaste Eestis elamise ja töötamise tingimusi;
 • mida peaksid ettevõtted seonduvalt jõustuvate muudatustega silmas pidama,
 • sisserände piirarv  kas ja missugust rolli omab välisvärbamisel.

10.50 Politsei- ja Piirivalveameti kavandatav elamislubade nõustamisteenuse ülevaade. Liis Valk, Politsei- ja Piirivalveameti ekspert

Ettekandes antakse ülevaade,

 • kes on elamislubade nõustamisteenuse sihtrühmaks;
 • missuguste küsimustega nõustajate poole pöörduda;
 • kas ettevõtetel on võimalik nõustajat ettevõttesse sisekoolitust tegema kutsuda.

 

11.10 Kohvipaus

11.40 Kohanemisprogramm – kellele ja milleks? Martin Tulit, Siseministeeriumi nõunik

Ettekandes antakse ülevaade,

 • kellele on suunatud kohanemisprogramm,
 • missugustel tingimustel saab kohanemisprogrammis osaleda,
 • missuguse tasemini saab välismaalane kohanemisprogrammi raames õppida eesti keelt.

12.10 Work in Estonia – tööriist välisvärbamiseks. Leanardo Ortega, Work in Estonia projektijuht, EAS

Ettekandes antakse ülevaade,

 • kuidas on Work in Estonia projektil läinud,
 • missugust tuge annab Work in Estonia ettevõtete välisvärbamisele,
 • millised Work in Estonia plaanid 2017. aastal ja ettevõtete osalemine neis.

12.30 EURESe teenused ettevõtetele. Kati Plukk, EURES teenuste nõustaja Eesti Töötukassas

Ettekandes antakse ülevaade,

 • missugust tuge pakub EURES ettevõtete välisvärbamisele,
 • missugused on lähiaja värbamisüritused, millest ettevõtetel on võimalik osa saada.

12.50 Paneelarutelu: välisvärbamise kogemused – pluss- ja miinuspooled

Paneelarutelus vahendavad oma kogemusi välisvärbamisest erinevate ettevõtete esindajad.

Arutelus leitakse vastuse järgmistele küsimustele:

 • missugused on välismaalaste värbamisega kaasnevad suurimad plussid tervele organisatsioonid,
 • missuguste negatiivsete aspektidega peab arvestama välisseptsialistide värbamisel,
 • kas ja kui oluline on ettevõttepoolne tugi välisspetsialistide kohanemisele?

Moderaator: Piret Potisepp, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, teenuste osakonna juht

13.45 Seminari kokkuvõte ja lõpp


Registreerimine: kuni 20.jaanuarini 2017.

Osalustasu: kaubanduskoja liikmele 30 eurot + km, mitteliikmele 60 eurot + km.

Lisainfo:
Piret Potisepp
Teenuste osakonna direktor
E-post piret@koda.ee
Tel +372 604 0092