08. november

11:00 — 13:30

Usaldusühingu juriidilise vormi ümarlaud

FinanceEstonia, Siseministeeriumii, Rahandusministeerium ja EstVCA esindajad kohtuvad aruteluks usaldusühingu kui investeerimisfondi juriidilise vormi teemal.

Augustis toimunud hanke tulemusena tellis FinanceEstonia Mihkel Kolkilt ja Anttei Perlilt analüüsi, mille eesmärgiks on kaardistada vajalikud muudatused Eesti õigusaktides, võimaldamaks regulatiivselt konkurentsivõimeliste ning maksuläbipaistvate (era- ja riskikapitali) fondide asutamist Eestis registreeritud usaldusühingu vormis.