30. mai

11:00 — 13:30

Kapitaliturud

Ümarlaud “Kohustuslike pensionifondide rollist Eesti majanduses“

Lugupeetud partnerid!

Kutsun teid osalema ümarlauas “Kohustuslike pensionifondide rollist Eesti majanduses“. Kaks teemat, mille üle soovin teiega mõtteid vahetada, on pensionifondide konkurents ja läbipaistvus ning pensionifondide investeeringud Eesti majandusse.

Täpsemalt soovin teie mõtteid kuulda ja ootan diskussiooni teemadel:

Millised on II samba pensionifondide konkurentsi kitsaskohad ja piiravad tegurid;
Kuidas II samba läbipaistvust veelgi suurendada;
Millised on senised kogemused või probleemid pensionifondide investeeringutega Eestisse;
Kuidas riik saab kas regulatiivsete või muude sammudega süsteemi parandada või pakkuda oma tuge.

Ümarlaud toimub 30. mail 2016 kell 11:00-13:30 Rahandusministeeriumis (Endla13), nõupidamissaalis E102. Palun andke oma osalusest teada 26. maiks aadressil siiri.toniste@fin.ee.

Kohtumiseni,

Sven Sester
Rahandusminister