15. - 22. aprill

10:00 — 12:00

FinanceEstonia, Kapitaliturud

Ühisrahastuse töörühma kogunemine

Kohtumisel on kavas järgmised arutelupunktid:
  1. Prospekti direktiivi piirmäära tõstmine ja 3-tasandilise mudeli kehtestamine. Turuosalistega suhtluses välja koorunud esialgne ettepanek on tõsta prospektivaba piirmäär 1 MEUR’ni (senise 100k asemel) ning vahemikus 1 – 5 MEUR kehtestada mingi lihtsustatud prospekti nõue. Alatest 5 miljonist rakendub EU direktiiv ja täisprospekt. Arutame, kas prospektivaba määr peaks asuma seal ja, miks just seal? Milline lihtsustatud prospekt peaks olema?
  2. Ühisrahastamise Hea Tava väljatöötamine – turuosaliste hinnangul oleks litsentseerimise või registreerimise asemel hetkel oluline välja töötada nö best practice materjal, millega platvormipidajad saaksid liituda. Arutame, mida see endas kätkeks ja, kes-kuidas selle valmimisesse saaks panustada
  3. Koha  peal algatatud teemad