19. jaanuar

15:00 — 17:30

Ühisrahastus

Ühisrahastuse töögrupi koosolek

Päevakava: 
 
15:00 – 15:05 Sissejuhatus 
15:05 – 15:15 Kokkuvõte töögrupi liikmete küsitlusest ja töögrupi 2021 fookused / Mihkel Stamm, FinanceEstonia
15:15 – 16:00 Ühisrahastuse Euroopa Liidu regulatsioon / Elina Varendi ja Kirsti Pent, TGS Baltic
16:00 – 16:30 Finantsvahendusplatvormide siseriiklik eelnõu / Thomas Auväärt, Rahandusministeerium
16:30 – 16:45 Ühisrahastuse tegevuslubade poliitika / Siim Tammer, Finantsinspektsioon
16:45 – 17:00 Ühisrahastuse statistika / Ain Paas, Eesti Pank
17:00 – 17:10 Hea Tava 2021 / Mihkel Stamm, FinanceEstonia
17:10 – 17:20 FinanceEstonia 10 ja uus koduleht / Anu Müürsepp ja Mihkel Stamm, FinanceEstonia
17:20 – 17:30 Muud teemad

 

Koosoleku link: https://us02web.zoom.us/j/82890543833?pwd=WGt4WUNMRUNqY29OWlVhRUlyNXZwUT09