01. november

15:30 — 17:00

Ühisrahastus

Ühisrahastuse töögrupi kohtumine

Keskendume töögrupi edasisele tegevusele ja fookustele ning arutame regulatsiooni seisu ja tulevikku.