03. detsember

15:00 — 16:30

TMK haridustöörühm

Finantskirjaoskuse projektiga seonduv
Teema2016 – TMK targa tööjõu osa sisustamine ja arutelu
Teadus- ja tehnoloogiapakti tegevuskava
Ülevaade õiguskantsleri juures toimunud 21.sajandi töösuhete teemalisest arutelust