28. aprill

16:30 — 18:00

Teenuskeskuste töögrupi kohtumine

Teema – MÜÜK

Erlend teeb kokkuvõtte liikmetelt saadud ideedest, olemasolevatest
materjalidest ning võimalikest kanalitest, tehtud töödest ja loodud
kontaktidest, Leiame ühiselt mida, kuidas, kellele ja kuna!