30. märts

10:00 — 13:00

FinanceEstonia

Teavitusüritus „KUIDAS RAHVUSVAHELISEMAKS MUUTUDA JA KUST LEIDA RAHA“

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Euroopa Liidu Läänemere Strateegia poliitikavaldkond Innovatsioon koostöös Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonnaga korraldavad teavitusürituse innovatsiooniprojektide rahastamisvõimalustest Euroopa territoriaalse koostöö programmide raames

http://www.fin.ee/euroopa-territoriaalne-koostoo

Uus info ja kontaktide loomine, inspiratsioon ja konkreetsed näpunäited, kuidas leida rahastust piiriüleseks tegutsemiseks.

Kellele mõeldud: kõigile, kellel on ambitsiooni ja lennukust mõelda piiriüleselt ja kelle projekti idee keskendub lisaks rahvusvahelisele koostööle ka innovatsioonile. Organisatsiooni tegevusvaldkond võib olla ükskõik milline ja osalema on oodatud nii riigiasutused, sihtasutused, erialaliidud, võrgustikud sh klastrid ja tehnoloogia arenduskeskused, MTÜd, teadus- ja haridusasutused kui ka eraettevõtted.

Kavas:

– Taustainfo EL Läänemere Strateegiast, sh poliitikavaldkonna Innovatsioon roll projektide rahastamise taotlemisel, koordineerimistegevused ja mis plaanis (Reet Reismaa); http://www.vm.ee/et/euroopa-liidu-laanemere-strateegia-lms http://www.balticsea-region-strategy.eu/about

– Projekt BSR Stars ja selle võimalused abistamaks projektide koostamisel ja projektidele partnerite leidmisel (Tiiu Treier);

-INTERREG Läänemere piirkonna riikidevaheline koostöö programm 2014-2020 (taotlusvoor avatud 1. märts – 1. juuni 2016):
Toetussuunad (sh „Innovatsioonivõimekus“), käimasoleva taotlusvooru ajakava, taotlemise protseduur, projektide komponendid, projektipartnerid, rahastamise põhimõtted, seemneraha projektid, nõuanded projektitaotluste koostamiseks jm

(Kadri Jushkin, Reet Reismaa);

http://www.interreg-baltic.eu/home.html

http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/launching-2nd-call-2016.html

-Teised rahastamisvõimalused, näiteks INTERREG Euroopa programm (Kadri Jushkin); – Inspireerivat ja julgustavat senisest praktikast;
-Küsimused ja vastused.

Esinejad:

Kadri Jushkin
Regionaalarengu osakond, Rahandusministeerium

Reet Reismaa
Infoühiskonna teenuste arendamise osakond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / EL Läänemere Strateegia poliitikavaldkonna Innovatsioon koordinaator

Tiiu Treier
Klastrite koordinaator, Ettevõtlus- ja ekspordikeskus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. BSR Stars sekretariaadi liige. Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

 

Üritus korraldatakse koostöös EAS-ga Euroopa Liidu Läänemere Strateegia poliitikavaldkonna Innovatsioon (EUSBSR PA INNOVATION) raames ning finantseeritakse INTERREG Läänemere piirkonna riikidevaheline koostöö programmist 2014-2020.
Osalejatele tasuta.

Kontakt: Reet Reismaa
MKM ITAO programmijuht, reet.reismaa@mkm.ee
tel 59 112 647, https://www.mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/infouhiskond/infouhiskonna-teenused