20. juuni

10:00 — 13:00

FinanceEstonia

Strateegia „Eesti 2035“ avaseminar

„Eesti 2035“ algatamine on avalöök Eesti järgmise pikaajalise riikliku reformikava ning Euroopa Liidu 2020. aasta järgsete vahendite strateegiliseks planeerimiseks.

„Eesti 2035“ koostamise kiitis Vabariigi Valitsus heaks 8. märtsil 2018. a. Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi eestveetava strateegialoome protsessiga on oodatud ühinema kõik huvilised, kes soovivad rääkida kaasa Eesti järgmise 15 aasta arengusihtide seadmisel.

Valdkondlikult tasakaalustatud arengustrateegia koostamise käigus soovime jõuda planeerimisraamistikuni, mis:
• koondab riigisiseselt läbiräägitud ja kokkulepitud ning rahvusvahelisi kohustusi arvestavad olulisemad Eesti arengueesmärgid ja tegevussuunad;
• loob konsolideeritud arengueesmärkide põhjal keskse pikaajalise finantsraamistiku;
• annab aluse järgmise perioodi eurorahade planeerimiseks ja kasutamiseks.

Strateegiaga „Eesti 2035“ loome tingimused ja tervikliku rakendusmehhanismi riigi strateegilise planeerimise paremaks korraldamiseks ja juhtimiseks. On ju eksperdidki mitmel korral rõhutanud, et Eesti vajab laiapindsel kokkuleppel põhinevaid pikaajalisemaid arengueesmärke ja -raamistikku.

Ajakava

9.45–10.00
Registreerimine ja tervituskohv

10.00–10.15
Avasõnad – peaminister Jüri Ratas

10.15–10.45
„Eesti 2035“ algatamise mõttest ja teostusest – ettekanne, küsimused-vastused

10.45–11.15
„Eesti kestlik areng on liiga oluline, et jätta see juhuse hooleks“ – paneeldiskussioon

11.15–12.15
Arutelu ja tagasiside

12.15–13.00
Buffet-lõunasöök

 

Seminari ettekande, videod ja muu lisainfo leiate siit