30. jaanuar

14:00 — 15:30

FinanceEstonia

Strateegia “Eesti 2020” uuendamise seminar

Riigikantselei palub osalema Eesti konkurentsivõime kava “Eesti 2020” uuendamisel. Vaatame üle konkurentsivõime kavas seatud sihtide suunas liikumise ning olulisemate meetmete elluviimise seisu. Mais on plaanis kiita uuendatud konkurentsivõime kava koos riigi eelarvestrateegia ja stabiilsusprogrammiga heaks valitsuse poolt.:

  1. jaanuaril kell 14.00 – 15.30 toimub infoseminar, kus tutvustame „Eesti 2020“ täitmise seisu ja uuendamise plaani.

Hetkel kehtiv konkurentsivõime kava ja selle tegevuskava on kättesaadavad Riigikantselei kodulehel: https://riigikantselei.ee/et/konkurentsivoime-kava-eesti-2020.