27. - 28. august

00:00 — 23:59

FinanceEstonia

Siseriikliku rahapesu riskihinnangu metoodika koolitus

Riskihinnangu eesmärgiks on hinnata Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise riske ja töötada välja tõhusad maandusmeetmed. See võimaldab riigiasutustel planeerida paremini tegevusi ja ettevõtjatel väiksema halduskoormusega täita rahapesutõrje (sh rahvusvahelistest standarditest tulenevaid) kohustusi, mis omakorda muudab riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi tervikuna efektiivsemaks ning ettevõtluskeskkonna usaldusväärsemaks ja konkurentsivõimelisemaks. Sellest tulenevalt on turuosaliste panus äärmiselt oluline riskide hindamisel. 

Koolitus on mõeldud töörühmade juhtidele ja liikmetele ning vajalik edasise koostöö sujumiseks riskihinnangu läbiviimisel. 
 
Koolitaja on metoodika väljatöötaja rahvusvaheline konsultatsioonibüroo PriceWaterhouseCoopers.  Koolitus toimub inglise keeles.
Ajakava (mõlemal päeval)
09:00 koolituse algus
11:00 – 11:15 kohvipaus
12:30 – 13:30 lõuna
15:00 – 15:15 kohvipaus
17:00 koolituse lõpp
Vajalikud töövahendid  
Koolituse käigus viiakse läbi praktilisi ülesandeid metoodika Exceli tabelitega, mistõttu suurima lisaväärtuse saamiseks on soovitatav kaasa võtta sülearvuti kuhu on salvestatud manuses olev Appendix 5, ECRAT (Estonian country risk-assessment tool).