10. veebruar

15:00 — 17:00

Krediidiandjad ja -vahendajad

RM krediidituru uuringu tulemuste tutvustus

Rahandusministeerium kutsub osalema 2021. a läbiviidud krediidituru uuringu tulemuste esitlusel. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, milline on Eesti krediidituru hetkeolukord, mh kui palju on laenuvõlgasi ning kas laene väljastatakse piisavalt vastutustundlikult ning kas oleks põhjust kehtivat seadusandlust seetõttu muuta või rakendada muid meetmeid. Uuringu käigus viis TÜ Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus läbi intervjuud ja küsitlused krediidiandjate, tarbijate, järelevalve ja teiste turuosalistega, analüüsis kohtulahendeid ning kehtivat regulatsiooni. Selle tulemusel valmis koondpilt peamistest probleemkohtadest krediiditurul ja ettepanekud nende lahendamiseks.

 

Uuringu tulemusi tutvustavad TÜ analüütik Kristjan Pulk ning õigusanalüüsi koostanud Karolyn Krillo ja Villu Kõve.

 

 

Ettekanne toimub 10. veebruaril kell 15:00-17:00. Osaleda saab kasutades Zoomi veebikeskkonda:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81430231719

Meeting ID: 814 3023 1719
Passcode: 033136