16. jaanuar

13:00 — 15:00

Kogumispension

Riigikogu rahanduskomisjoni istung

Austatud koostööpartner

Kutsun Teie organisatsiooni esindajaid osalema rahanduskomisjoni käesoleva aasta 16. jaanuari istungile, millel arutatakse kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu 108 SE ja selle kohta esitatud arvamusi. Komisjoni istung algab kell 13.00 Toompea lossi konverentsisaalis ja istungi kestuseks on kavandatud kuni kaks tundi.

Eelnõuga 108 SE soovitakse muuta kohustuslik kogumispension vabatahtlikuks. Eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise 2019. aasta 2. detsembril ja eelnõu juhtivkomisjoniks on rahanduskomisjon. Eelnõu menetlusteabe ja -dokumentidega, sh laekunud ettepanekute ja arvamustega saab tutvuda Riigikogu veebilehel eelnõu 108 SE kaardil.

Arutelule on oodatud kuni kaks ühe organisatsiooni esindajat. Palume võimalusel ühel osaleva organisatsiooni esindajal avaldada organisatsiooni seisukohad suuliselt kuni kolme minuti jooksul. Seisukohtade ärakuulamise järel on komisjoni liikmetel võimalik esitada osalejatele küsimusi.

Rahanduskomisjon ei langeta istungil otsuseid eelnõu 108 SE teisele lugemisele saatmise kohta, kuid soov on kuulata ära eelnõu kohta arvamust avaldanud huvirühmade esindajate seisukohad ning anda komisjoni liikmetele võimalus esitada arvamustes sisalduvate ettepanekute kohta täpsustavaid küsimusi, samuti arutada eelnõu algataja esindaja esindajate juuresolekul, kuidas oleks otstarbekas teiseks lugemiseks eelnõu veel muuta.