29. november

08:30 — 17:45

FinanceEstonia

Reflections on the cooperation between ECB/SRB and NCA/NRAs in the SSM/SRM

Euroopa Pangandusinstituut (EBI), Eesti Finantsinspektsioon ja Tartu ülikooli õigus- ja majandusteaduskond korraldavad homme, 29. novembril 2017 Original Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses rahvusvahelise konverentsi “Reflections on the cooperation between ECB/SRB and NCA/NRAs in the SSM/SRM”.

Konverentsi eesmärk on arutada Euroopa Keskpanga ja ühtse kriisilahendusnõukogu koostööd liikmesriikide pädevate asutuste (NCA) ja liikmesriigi kriisilahendusasutustega (NRA) Euroopa ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) ja ühtse kriisilahendusmehhanismi (SRM) tegevuse raames ning nende funktsioonide selgepiirilisema jaotuse vajadust.

Konverentsi sissejuhatavad ettekanded puudutavad selliseid olulisi teemasid, nagu seda on Euroopa Rahaliidu arengud ning olulisemad strateegilised lahendust vajavad küsimused, viivislaenud kui Euroopa probleem ning makrotasandi usaldatavusnõuete kohaldamise praktika. Kõnedega astuvad üles Euroopa Pangandusinstituudi nõukogu esimees Thomas Gstädtner, Eesti rahandusminister Toomas Tõniste, Eesti Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ning Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs.

Järgnevad kaks paneeli, milles muu hulgas analüüsitakse pädevuse jaotamist SSMi raames ning selle menetluslikke ja õiguslikke tagajärgi, samuti küsimusi, mis puudutavad EKP ja liikmesriikide pädevust järelevalveülesannete täitmisel.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel ja konverents on tasuta.
Konverentsi ingliskeelne programm.

Konverentsile registreeruda saab kohapeal.