18. september

13:00 — 16:30

Ministeeriumide ühishoone

FinanceEstonia

Rahandusministeeriumi rahatarkuse tulevikuvaade

Arutelu eesmärk on korraks ühiselt otsa vaadata kahe suvel tutvustatud uuringu tulemustele: täiskasvanute rahatarkuse uuring (leitav siit: https://fin.ee/finantspoliitika-valissuhted/rahatarkus/rahatarkuse-uuringud) ning rahatarkuse õpiväljundid vanuseastmete kaupa. Samuti proovime arutleda, milline võiks olla järgmine sihtrühm, kelle suunas rahatarkuse tegevusi ühiselt planeerida.