10. märts

14:00 — 16:00

FinanceEstonia

Rahanduskomisjoni istung

Istungil arutatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 130 SE ja selle kohta esitatud arvamusi.

Eelnõuga 130 SE kavandatakse nn 5. rahapesuvastase direktiivi 2018/843 (AMLD V) ülevõtmine Eesti õigusesse. Olulisemad direktiivist tulenevad muudatused käsitlevad pangakontode registrit, kohustatud isikuid, riikliku taustaga isikuid, tegelikke kasusaajaid ja vilepuhujate kaitset. Eelnõu ettevalmistamisel on võetud arvesse ka seaduse senise rakendamise pinnalt sündinud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni töörühmade ja turuosaliste nõukoja ettepanekuid. Eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise 22. jaanuaril. Eelnõu menetlusteabe ja –dokumentidega, sh laekunud arvamustega saab tutvuda Riigikogu kodulehel eelnõu 130 SE kaardil.